Zorgwoningen in monumentale school

| Door Odette Koldewey

Voor één euro verkoopt de gemeente Kampen een monumentale school en geeft zo de mogelijkheid daarin zorgappartementen te realiseren

Karin Leferink overhandigt de euro aan wethouder Albert Holtland

De gemeente Kampen heeft de oude monumentale HBS voor één euro verkocht aan zorgorganisatie IJsselheem. IJsselheem zal hier 60 zorgappartementen gaan realiseren met een vernieuwend zorgconcept. De gevel van het karakteristieke oude schoolgebouw blijft volledig in takt.

Eén euro
Het monumentale pand heeft IJsselheem aangekocht voor één euro. Een symbolisch bedrag, want IJsselheem investeert intensief in de renovatie en restauratie van de voormalige HBS. De organisatie zal in 2024 passende huisvesting bieden aan ouderen met een hoog complexe zorgvraag. Ook zullen er cliënten van de zorgorganisatie PGVZ gaan wonen. Wethouder Albert Holtland: “De gemeente heeft er het volste vertrouwen in dat IJsselheem het pand zorgvuldig gaat restaureren en renoveren, zodat het over enige tijd weer in volle glorie kan schitteren. Het werk begint nu pas, hier gaan we iets moois realiseren.”

De oude monumentale HBS in Kampen

Tussen eigen huis en verpleeghuis in
Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem: “De huisvesting in de voormalige HBS moet passend zijn voor de doelgroep. We willen hoogwaardige zorg voor cliënten realiseren. We richten ons daarom op een nieuwe woonvorm tussen eigen huis en verpleeghuis in en zoeken de samenwerking op met partners zoals PGVZ. Want samen kom je verder, is het nieuwe adagium in de zorgwereld. Ook hopen we zo beweging de creëren op de woningmarkt voor bijvoorbeeld starters.”

De bewoners worden ouderen die omwille van de veiligheid niet meer alleen willen wonen, maar nog heel erg zelfredzaam zijn. Maar ook zorgbehoevende ouderen met behulp van technische innovaties, zoals cameratoezicht of automatisch sluitende deuren en ramen, toch de mogelijkheid hebben om langer zelfstandig te blijven.
De zorg krijgt op vernieuwende wijze vorm. Bijvoorbeeld door een brede inzet van technologie, domotica en andere hulpmiddelen. De zorgverlening stimuleert én respecteert de eigen mogelijkheden van cliënten. Samenwerking tussen informele en formele zorg wordt vanaf de start met bewoners en hun familie afgesproken, zodat gezamenlijk een mooie invulling van de zorg tot stand komt.