Page 10

Vastgoedsturing december 2016

ZORGVASTGOED 10 Vastgoedsturing #1 HOE HET ZORGLANDSCHAP VERANDERT EN WAT DE CONSEQUENTIES ZIJN VOOR HET ZORGVASTGOED Patiënt wordt met E-health actiënt Het zorglandschap in Nederland staat voor een ingrijpende verandering. Door de vergrijzing van de bevolking en een steeds ongezondere levensstijl verandert de zorgvraag. Daarnaast zorgen ontwikkelingen op technisch vlak, zoals de opkomst van E-health, voor een ander zorglandschap. De patiënt neemt de regie meer en meer in eigen hand en dat heeft grote gevolgen voor het zorgvastgoed. Wiegrinck Architecten en Arbol hebben zich verdiept in de laatste trends en ontwikkelingen in de zorg en ontwikkelden zo een eigen visie. Veranderingen in de vraag en het aanbod van zorg, alsook de ontwikkeling in E-health zal tot een totale wijziging van het zorglandschap leiden. Zorg verschuift naar een lager niveau in de keten. Op oudere leeftijd thuis blijven wonen wordt de norm. Ondersteund door een online community neemt de patiënt als ‘actiënt’ de regie over de eigen gezondheid. Hierdoor liggen een betere gezondheid en betere zorg tegen lagere kosten binnen bereik. Dit alles heeft grote gevolgen voor het zorgvastgoed. Ontwikkeling van de zorgvraag Een andere trend is de zorgvraag als gevolg van een ongezonde leefstijl. Onze welvaart brengt helaas slechte gewoontes met zich mee: slecht eten, aanzienlijk gebruik van genotsmiddelen, veel stress en weinig bewegen. Funest voor de gezondheid. Preventie is mogelijk door een verandering van levensstijl te bevorderen en daarmee de vraag naar gezondheidszorg te verminderen. Maar ook door de ontwikkeling van technologie kan op de veranderende zorgvraag worden ingespeeld. Gezien de grotere aandacht voor een gezonde leefstijl is de verwachting dat ook de gezonde leefomgeving meer en meer centraal komt te staan. Het gaat daarbij vooral om gezonde gebouwen waarin wordt geleefd, geleerd en gewerkt. Elders in dit nummer wordt hier in verschillende bijdragen over geschreven. Ontwikkeling van het zorgaanbod Het overheidsbeleid van het huidige kabinet is gericht op een beperking van het aanbod. Een belangrijke stap is de zorg naar een lager niveau in de keten te brengen. Het doel is mensen langer thuis te laten wonen en alleen personen met een zware zorgbehoefte Å Foto Syda Productions /Shutterstock.com


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above