Page 11

Vastgoedsturing december 2016

Foto My Life Graphic /Shutterstock.com december 2016 11 centraal in verzorgings- of verplegingshuizen op te nemen. Verschillende vormen van (thuis) wonen met zorgverlening op maat maken nu een groei door en zullen naar verwachting verder toenemen. Een andere belangrijke stap is meer eigen verantwoordelijkheid voor de patiënt en zijn omgeving, ook wel aangeduid met de participatiesamenleving. Door meer verantwoordelijkheid van de burger te verwachten, komen er nieuwe oplossingen, zoals tijdelijke (zorg) woningen voor ouderen in de tuin bij de kinderen. Ook krijgen zorgverzekeraars een grotere rol. Zij moeten met oplossingen komen om de zorg beter én goedkoper te maken, zodat de zorg betaalbaar blijft. Zorgvoorzieningen moeten daarbij meer gaan concurreren. Door concentratie van bepaalde behandelingen op één locatie ontstaan ‘centres of excellence’ waar efficiëntere en ook betere zorg geleverd kan worden, gebaseerd op concentratie van kennis en ontwikkeling van routine. Technologie maakt grote sprong voorwaarts De technologische spurt van de afgelopen jaren heeft zijn weerklank in de zorg. De medische technologie ontwikkelt een eigen dynamiek waardoor efficiëntere zorg en betere diagnostiek binnen handbereik komt. De apparaten kunnen meer, worden kleiner, zijn goedkoper en vooral mobieler. Nieuwe ontwikkelingen als nanotechnologie, 3D printing, robottechnologie, virtual reality, maar vooral communicatietechnologie hebben grote gevolgen voor de zorgsector. Hiërarchie in de zorg verdwijnt De verwachting is een grote sprong voorwaarts in de vorm van een permanente gezondheidsmonitoring van ieder individu. Kleine mobiele apparaten verzorgen de monitoring en staan in verbinding met een intelligent digitaal netwerk. Als deelnemer aan deze ‘online community’ zal de patiënt zich emanciperen tot ‘actiënt’, iemand die verantwoordelijkheid neemt en daar naar handelt. Het netwerk waarschuwt de actiënt wanneer er iets schort aan de gezondheid en adviseert tot aanpassing van de leefstijl of verwijst meteen door naar het juiste behandelcentrum. De hiërarchie in de zorg verdwijnt en maakt plaats voor een netwerk waar actiënten direct communiceren met de relevante zorgverleners. De schotten tussen de eerste, tweede en De huiselijke omgeving wordt door de ontwikkeling van de technologie de norm voor de zorg


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above