Page 28

Vastgoedsturing december 2016

INTERVIEW HENNES DE RIDDER 28 Vastgoedsturing #1 FLEXIBEL INDUSTRIEEL VERVAARDIGD MAATWERK LEGOlisering van de bouw Hennes de Ridder studeerde civiele techniek aan de TU Delft waar hij in 1995 terugkeerde als hoogleraar Integraal ontwerpen. Hij maakt zich sterk voor een fundamentele hervorming van de bouw en pleit daarbij voor industrieel gemaakt maatwerk. Niet telkens weer het wiel uitvinden maar producten ontwikkelen waarmee de tand des tijds beter kan worden doorstaan. Tijdens een gesprek met Hennes de Ridder ontkom je niet aan zijn gedrevenheid. Die wordt ook bepaald door de milieuprestaties van de sector. Zo is de bouwwereld verantwoordelijk voor meer dan 50% van het totale energieverbruik, meer dan 40% van de totale CO2-uitstoot en meer dan 25% van het wegverkeer. Geen fraaie rapportcijfers om mee thuis te komen in een maatschappelijke omgeving die steeds meer eisen stelt aan duurzaamheid. Wanneer is de bouw je gaan fascineren? ‘Na mijn studie heb ik meer dan twintig jaar bij HBG gewerkt. Ik was daar onder meer betrokken bij de bouw van de Stormvloedkering in de Oosterschelde, een fantastisch project dat niet alleen perfect georganiseerd was. Er moest ook van alles nieuw worden ontwikkeld. De meeste onderdelen werden geprefabriceerd en op locatie geassembleerd. Een fraai staaltje van industrieel maatwerk dat grote indruk op mij heeft gemaakt.’ Waarom pleit je voor een fundamentele transformatie? ‘Zonder de bouw kunnen we niet leven zoals we dat nu doen. Dat is positief. De bouw heeft evenwel ook een negatieve invloed op onze samenleving. Dat komt niet alleen door de milieuprestaties in de bouwsector maar ook door de primitieve manier van werken. Er wordt elke keer weer opnieuw begonnen om een uniek product te bedenken en te maken. Je moet er toch niet aan denken dat andere producten zoals bijvoorbeeld auto’s en smartphones ook elke keer als een uniek product voor een unieke klant zouden worden ontworpen en geproduceerd? Er zou dan geen kennis worden opgebouwd om ze optimaal te laten functioneren en evenmin vaardigheden om ze efficiënt te produceren.’ Wat is de oplossing? ‘Iedereen binnen de sector en daarbuiten weet wel dat de bouw moet veranderen. Bouwbedrijven maken te weinig winst in relatie tot de risico’s die ze lopen. Eindgebruikers zijn ontevreden omdat hun behoeften in de loop der tijd veranderen en gebouwen moeilijk kunnen worden aangepast. Eigenaren worden geconfronteerd met hoge energiekosten en dito faalkosten. Daarnaast is er een maatschappelijk probleem op te lossen als je naar de milieu-effecten van de bouw kijkt. Ook uit overwegingen van duurzaamheid kan en moet de bouw veranderen van een sector die op ambachtelijke wijze steeds maatwerk voor één opdrachtgever levert in een sector die industrieel flexibel maatwerk voor eindgebruikers Hennes de Ridder: ‘Het is goed om je te realiseren dat de wereld in en rond bouwwerken sneller verandert dan de bouwwerken zelf.’ Å Foto Maarten Corbijn


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above