Page 31

Vastgoedsturing december 2016

‘De Gemeentelijk Vastgoed Dag is de ideale locatie om veel vastgoedprofessionals op de vierkante meter te treffen’, Lester Agten, projectmanager Vastgoed bij de gemeente Zeist. VOORUITBLIK E-learning en Webinars IVVD streeft in al haar bijeenkomsten naar interactieve en uitdagende kennisoverdracht door gebruik te maken van creatieve, moderne concepten. ‘De inzet van E-learning en webinars is een onderdeel van een brede cross mediale aanpak die IVVD hanteert’, stelt Roel Meulenbeld, directeur van IVVD. ‘Deze benadering zorgt voor een nog betere interactie met onze klant waardoor we goed kunnen inspelen op de actuele opleidingsvraag. Onze klanten kunnen hiermee voorop blijven lopen in de markt.’ Volgend jaar organiseert IVVD maandelijks een webinar en wordt het e-learning platform uitgebouwd. ‘Begin 2017 wordt de eerste e-learning training Basisbegrippen Vastgoedrekenen gelanceerd en zullen we het eerste webinar houden’, aldus Roel Meulenbeld. Belangrijke voordelen van zowel e-learning trainingen als webinars zijn flexibiliteit (24/7 toegang tot de leeromgeving), besparing op trainingstijd en reistijd. ONDERWIJSVASTGOED Symposium Business case renovatie of nieuwbouw Hergebruik maatschappelijk vastgoed is het credo van de Rijksbouwmeester. Veel bestaand vastgoed staat op de goede plaats en dat is niet voor niets zo. Wat is het omslagpunt tussen renoveren en nieuw bouwen en welke lessen hebben we uit de praktijk geleerd? U krijgt zowel strategische als praktische informatie rond het afwegingkader renoveren of nieuwbouwen. Hiermee en met de nodige tips bent u beter in staat om uw eigen afwegingen te maken. Dit symposium stond al eind 2016 op het programma, maar is verschoven naar begin 2017. Symposium i.s.m. Schooldomein Masterclass Duurzaam herbestemmen van monumentaal maatschappelijk vastgoed Zowel corporaties, gemeenten als zorginstellingen hebben een rijk geschakeerd bezit aan monumenten. Deze masterclass gaat over alle ins en outs van duurzaam (her)bestemmen van monumentaal maatschappelijk vastgoed. Centraal staan monumentenbeleid, herbestemmen, mogelijkheden m.b.t. verduurzamen, energieverbruik, financiering, nieuwste juridisch kader, erfgoedwet en omgevingswet. Woningcorporatie Dag 2017 IVVD voor de vierde keer de Woningcorporatie Dag op Nyenrode Business Universiteit. Het thema wordt ‘Strategieën om wonen betaalbaar te houden’ met in de middag eerst aandacht voor de woonlastenproblematiek en wat betalingsstress met mensen doet. Daarna zetten wij verschillende strategieën op een rij. Het ochtendprogramma staat in het teken van twee themasessies. De ene gaat in op hoe er goedkoper gebouwd kan worden en welke alternatieven er zijn als het betaalbaar en kleiner moet. De andere gaat over de tweedeling in de woningmarkt, welke gevaren liggen op de loer en wat zijn mogelijke oplossingen? Vastgoeddag i.s.m. Vastgoedjournaal en WoningmarktNL Zorgvastgoed Dag 2017 IVVD organiseert voor de derde keer de Zorgvastgoed Dag op Nyenrode Business Universiteit. Het programma is nu in volle voorbereiding en gaat in op typische vastgoedvraagstukken waarmee de cure en de care geconfronteerd worden. Enerzijds de verandering in de vraag door groeiende invloed van persoonlijke voorkeuren van de zorgconsument. Anderzijds de invloed van de snelle ontwikkeling van de technologie en steeds grotere hoeveelheden data die ter beschikking komen. Een dag vol van inspirerende voorbeelden, case studies en best practices. Op deze vastgoeddag besteedt IVVD ook aandacht aan het thema duurzaamheid. Is het nu 5 voor twaalf of 5 over? En hoe kan duurzaamheid meegenomen worden binnen de wereld van het zorgvastgoed? Vastgoeddag i.s.m. Skipr 16 feb 22 mrt 10 mei 18 april december 2016 31


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above