Page 18

Vastgoedsturing december 2016

ONDERWIJSVASTGOED 18 Vastgoedsturing #1 Amsterdam gaat voor gezonde scholen Het binnenklimaat in scholen beter maken. Die politieke ambitie heeft Amsterdam in 2015 uitgesproken. In een grootschalig project moet een groot aantal scholen van een gezond binnenklimaat worden voorzien. De standaard is frisse scholen klasse B en bescherming tegen fijnstof. Een megaproject met een kostenplaatje van 10 miljoen euro per jaar. Het binnenklimaat in scholen is in veel gevallen niet goed op orde. Dat gaat ten koste van de leerprestaties. Vandaar dat Simone Kukenheim, wethouder onderwijs in Amsterdam, in 2015 heeft aangegeven een grote slag te willen slaan op het gebied van de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Maar liefst 111 onderwijsgebouwen in primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs moeten in de coalitieperiode 2015-2018 worden voorzien van een gezond binnenklimaat. Maar hoe pak je zo’n grootschalig en ingrijpend project aan? Meters maken met maatwerk Susan Bromm is projectmanager vanuit het gemeentelijke Projectmanagementbureau van Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam. Zij weet als geen ander dat ieder schoolgebouw uniek is. ‘Elke school is anders, je hebt echt te maken met maatwerk. Het was voor de gemeente daarom van belang om van elk schoolgebouw in kaart te hebben welke systemen er hangen, hoe het binnenklimaat er voor staat en wat de benodigde verbeterpunten zijn.’ Van alle 354 schoolgebouwen in Amsterdam is daarom een nulmeting (CO2-meting en aanwezig ventilatiesysteem) gemaakt en Susan Bromm is projectmanager en senior beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam. Vanuit het projectbureau stuurt ze het project Gezonde Scholen Amsterdam aan. daarmee is nu precies in beeld hoe ze scoren op het gebied van gezond binnenklimaat. Nulmeting als basis De nulmetingen brachten aan het licht dat er nog voldoende werk te doen is als het om gezonde scholen gaat. ‘Het is interessant om te zien dat diverse scholen wel een ventilatiesysteem hebben maar toch nog niet goed scoren op het gebied van het binnenklimaat. Het aanbrengen van mooie, dure systemen betekent niet automatisch dat het binnenklimaat dan ook op orde is. Soms gaat het om een verkeerd aangelegde installatie, maar het komt ook voor dat de filters simpelweg vervangen moeten worden. Met onze metingen brengen we precies in kaart wat er mis is en wat de verbeterpunten zijn. Daarnaast geven we de schoolbesturen meer inzicht door meters permanent te plaatsen zodat ze zelf kunnen monitoren hoe het binnenklimaat ervoor staat. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de systemen ligt immers bij de schoolbesturen.’ Raamcontract met verschillende aannemers Voor de eerste twintig scholen die in 2015 zijn aangepakt heeft de gemeente Amsterdam een Europese aanbesteding gedaan via een geïntegreerde contractvorm. Voor het tweede jaar is gekozen om voor de periode van drie uitvoeringsjaren (2016-2018) een raamcontract af te sluiten met verschillende aannemers. ‘We werken met zes vaste aannemers Å SAMEN MET SCHOOLBESTUREN EN UITVOERDERS


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above