Page 22

Vastgoedsturing december 2016

CORPORATIEVASTGOED 22 Vastgoedsturing #1 KANSENKAART BRENGT ALLE WONINGEN IN KAART Tijd voor nieuwe aanpak Met de Kansenkaart hebben woningcorporaties en gemeenten een nieuw instrument in handen om woningen energiezuiniger te maken. De Kansenkaart brengt van alle woningen in Nederland in beeld welke ‘energiewinst’ er te behalen valt. Daarmee is de ambitie om in 2050 alle huizen energieneutraal te hebben, zoals uitgesproken in het Parijse klimaatakkoord, opeens een flinke stap dichterbij gekomen. ‘Als we aan het klimaatakkoord van Parijs willen voldoen, dan moeten we nu meteen de handen uit de mouwen steken.’ Aan het woord is Arthur Lippus van De Kwartiermakers in de Bouw. Dit onafhankelijk platform van bouwprofessionals ontwikkelde de Kansenkaart om gemeenten, corporaties en netwerkbedrijven te helpen bepalen welke woningen zich het beste lenen om te verduurzamen. Alle woningen van Nederland zijn inmiddels in kaart gebracht en de eerste pilotprojecten zijn gestart. De Kwartiermakers richten zich met de Kansenkaart in eerste instantie op gemeenten en corporaties en alle professionele partijen daartussen. Op termijn moet de Kansenkaart ook particulieren inzicht bieden welke ‘energiewinst’ er in de eigen woning te behalen is. De kaart brengt geografisch alle woningen in Nederland met hun typologie in beeld. Corporaties kunnen hun vastgoeddata en beleidsuitgangspunten hieraan koppelen. De woningen worden met partner Cyclomedia ook echt fysiek in beeld gebracht, vergelijkbaar met Google Streetview, maar volgens Arthur Lippus accurater en met meer detail. ‘Met die beelden kunnen we heel tastbaar maken waar de kansen liggen en bij welke woningen de grootste winst valt te behalen.’ ALGORITME BRENGT POTENTIEEL IN BEELD Een pilot in Woerden toonde de meerwaarde van de Kansenkaart al snel aan. ‘De gemeente, corporatie en netbeheerder waren alle drie op zoek naar een geschikte Nul-op-de-Meter pilot en zagen nu letterlijk waar hun individuele ideeën en belangen elkaar versterkten. De pilot-locatie met huurwoningen was dus snel gevonden. De Kansenkaart biedt scherp inzicht in kansrijke routes naar een op termijn aardgasloze wijk.’ De Kwartiermakers maken gebruik van data van de netwerkbedrijven. Via verschillende platforms wordt deze informatie ontsloten. Nadeel is echter dat deze informatie per postcode wordt geclusterd. ‘Binnen een postcode staan meestal oude en jonge woningen, groot en klein door elkaar. Het gemiddelde energieverbruik van al deze woningen zegt dan niet zoveel. Vandaar dat wij bij de Kansenkaart de woningen per woningblok hebben gegroepeerd, geclusterd in blokjes van minimaal tien woningen. Daarvoor hebben we in samenwerking met het TEI-project (Toegankelijke Energie Informatie) van Enexis, TNO en KPN een slim algoritme ontwikkeld. Door dit Arthur Lippus van De Kwartiermakers: ‘Je kunt niet alle woningen op een hoop vegen. We zien enorme verschillen in energieverbruik bij vergelijkbare woningen.’ Å


Vastgoedsturing december 2016
To see the actual publication please follow the link above