Syntrus Achmea koopt 32 zorgcomplexen van Orpea

| Door Odette Koldewey

Syntrus Achmea heeft 32 woon-zorgcomplexen overgenomen van zorgaanbieder Orpea. Huurder en exploitant van de complexen is Dagelijks Leven, een aanbieder van betaalbare en kleinschalige woonzorg voor mensen met dementie.

Het Stalkaarsenhuis in Gorinchem

Het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) van Syntrus Achmea heeft haar portefeuille uitgebreid met 32 woon-zorgcomplexen voor mensen met dementie. Deze aankoop sluit volgens fondsmanager Daan Tettero naadloos aan bij de strategie van het zorgfonds. ‘De samenwerking met Dagelijks Leven ondersteunt onze ambitie om te investeren in betaalbare huisvesting voor senioren, al dan niet met een specifieke zorgbehoefte. Vanuit Achmea maken wij ons daar sterk voor. Daarmee vormen deze woon-zorgcomplexen een heel mooie aanvulling op onze portefeuille.’

Daan Tettero, Fondsmanager Healthcare Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Dagelijks Leven biedt in heel Nederland gespecialiseerde zorg en huisvesting voor mensen met dementie. De complexen van Dagelijks Leven liggen verspreid over Nederland op centrale locaties in de wijk, nabij lokale voorzieningen. De woonvorm biedt per locatie huisvesting aan maximaal 22 bewoners. De locaties zijn afgestemd op de lokale zorgvraag, waardoor mensen binnen hun vertrouwde omgeving zorg kunnen krijgen. Het concept is toegankelijk voor een brede doelgroep en is ook betaalbaar voor mensen met alleen AOW.

‘De vraag naar dit soort concepten is enorm en zal alleen maar verder toenemen door de vergrijzing en de scheiding van wonen en zorg’, stelt Tettero. ‘Vandaar dat wij met oog op de toekomst steeds meer inzetten op concepten waar wonen, zorg, betaalbaarheid en duurzaamheid samenkomen. Dit concept is daar een mooi voorbeeld van. Het heeft daarnaast een heel sterke lokale verankering. Senioren met een zorgvraag kunnen hiermee in hun eigen omgeving blijven wonen met alle contacten en familie nabij. Maar het belangrijkste voor ons is dat de kwaliteit van zorg bij Dagelijks Leven heel goed is.’
Naast de kwaliteit van de zorg is ook de kwaliteit van de locaties qua duurzaamheid goed op orde volgens Tettero. ‘Bijna alle locaties hebben een A-label. Ze zijn goed geïsoleerd, hebben PV-panelen en ledverlichting en zijn ook bijna allemaal gasloos. In enkele gevallen zijn er nog mogelijkheden om de duurzaamheid nog verder te verbeteren. Daarvoor hebben we onlangs met Dagelijks Leven een duurzaamheidsconvenant afgesloten. Ook weer vanuit de filosofie van Achmea. Daar gaan we de komende tijd dus mee aan de slag.’

Het Zanddondkhuis in Beuningen

Dagelijks Leven heeft momenteel 80 locaties en daar komen jaarlijks tien tot vijftien locaties bij. Tettero: ‘Deze zorgaanbieder heeft als organisatie een heel gezonde businesscase, dat is voor ons belangrijk met het oog op de toekomst. Ze koppelen efficiency en standaardisatie aan een grote vrijheid voor de locatiemanager. Dat maakt het concept goed schaalbaar en daarmee toekomstbestendig.’

De financiële rendementen en risico’s van dit zorgvastgoed zijn volgens de fondsmanager goed in balans. ‘Wij kiezen heel bewust voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. Door deze manier van werken, realiseren we verantwoorde rendementen, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie. Zo werken wij voor onze klanten aan een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor nu, straks en later.’
Met de aankoop van de woon-zorgcomplexen verwerft het ADHCPF ruim 40% van de 80 locaties van Dagelijks Leven. Het fonds is nog met de zorgaanbieder in overleg om ook bij nieuwe locaties als partner op te treden.