5,7 miljard euro voor stimuleren innovatie

| Door Dieuwke van Vuure

Op de InnovatieExpo in Rotterdam is vorige week de gezamenlijk inzet voor ‘missiegedreven’ innovatiebeleid vastgesteld op 5,7 miljard euro.

Lindberghplein – WoonST

[Door: Ivo van der Hoeven, redactie IVVD]

Nederland is goed in innoveren. Samen met Zweden, Finland en België staan we op plek twee van de European Innovation Scoreboard 2023, net achter Denemarken. Die hoge plek danken we voor een groot deel aan stimuleringsbeleid vanuit de overheid. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen werkt de overheid aan het stimuleren van innovatie op vijf centrale missies: Energietransitie, Circulaire Economie, Gezondheid & Zorg, Veiligheid en Landbouw-Water-Voedsel.

2,3% van BBP
Voor de periode 2024 tot en met 2027 is er een gezamenlijk investeringsbedrag van maar liefst 5,7 miljard euro vastgesteld om op de vijf missies innovatie aan te jagen. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) dat door meer dan dertig organisaties is ondertekend. Ook de provincies hebben hun partnerschap in het KIC vernieuwd. Met het bedrag van 5,7 miljard euro bedragen de Nederlandse uitgaven voor innovatie 2,3% van het bruto binnenlands product (BBP). In de toekomst hoopt het kabinet deze uitgaven te verhogen naar 3%.

Met dit enorme potentieel aan innovatiekracht moeten belangrijke maatschappelijke uitdagingen de komende decennia getackeld worden. Hoe houden we bijvoorbeeld de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering en hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Innovatie leidt tot mooie oplossingen voor deze complexe uitdagingen en maatschappelijk vastgoed vervult hierbij regelmatig een sleutelrol.

Projectoverstijgend
De echte winst in het maatschappelijk vastgoed is te halen bij projectoverstijgende aanpakken. Bij de goede businessmodellen die gedeeld en opgeschaald kunnen worden. Zo schreven we eerder over de gestandaardiseerde aanpak voor scholenbouw zoals in Amsterdam is gerealiseerd met het Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen. En over de meerwaarde van bouwstromen in de sociale woningbouw zoals bij het project WoonST. Dat innovatie niet altijd gezocht hoeft te worden in de techniek, blijkt wel uit de innovatieve samenwerking tussen mbo-opleider Firda en ziekenhuis Nije Smellinghe. Zij realiseerden een unieke onderwijslocatie binnen de muren van het ziekenhuis.

Naast het schrijven over deze casussen wil IVVD graag bijdragen aan innovatie door partijen samen te brengen en op locatie de mooie projecten en innovatieve oplossingen te delen. Dat doen we bijvoorbeeld op ons nieuwe congres Innovatie Vastgoed Dag. Tijdens deze dag op 6 december op Landgoed De Horst in Driebergen duiken we in de wereld van duurzame, herbruikbare en biobased materialen. We zoomen in op mogelijke oplossingen om netcongestie tegen te gaan. We kijken wat ChatGPT kan betekenen voor de vastgoedwereld en brengen drie groene innovators voor het voetlicht die alle drie op geheel eigen wijze Nederland willen vergroenen. Kortom, we kijken samen met het werkveld hoe we het maximale kunnen halen uit ons maatschappelijk vastgoed. Niet in één project, maar project- en zelfs sector overstijgend.


Nieuwsgierig naar de Innovatie Vastgoed Dag? Bekijk het totale programma dan hier.