NEN 8026 gepubliceerd: volgende stap in professionalisering maatschappelijk vastgoed

| Door Klementine Vis

De nieuwe norm voor assetmanagement, NEN 8026, is onlangs gepubliceerd. De norm biedt houvast bij strategisch en waardegestuurd vastgoedbeheer.

Door de toenemende stapeling van ambities wordt het voor organisaties steeds lastiger om de juiste koers te bepalen. Welke waarden wil een organisatie realiseren? Hoe verhouden die waarden zich tot elkaar? En welke rol spelen de assets (gebouwen en infrastructuur) en de omgeving hierbij? Tot voor kort ontbrak het aan een praktische methodiek om hier grip op te krijgen. De norm NEN 8026 brengt daar verandering in. De methodiek die in december werd gelanceerd geeft organisaties houvast om de assets waardegestuurd in stand te houden. Voor de korte en lange termijn.

Professionalisering

Met de NEN 8026 wordt een volgende stap gezet in de professionalisering van het publiek maatschappelijk vastgoed. Organisaties kunnen met de nieuwe norm, vanuit strategisch vastgestelde waardeaspecten, richting geven aan het opstellen van een ‘waardekompas’. De norm biedt zodoende een mooie methode voor het realiseren van waarde met bestaande fysieke assets.

De NEN 8026 bevat kaders voor de sturing op risico’s, prestaties en kosten van vastgoed. Deze kaders maken het makkelijker om de keuzes in het beleid te vertalen naar de praktijk. In de normmethodiek wordt tevens ingegaan op de data en informatie die hierbij van belang zijn op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Waardekompas

Helix Advies en ptg advies stonden aan de basis van de nieuwe NEN 8026. ‘Met deze methodiek helpen we organisaties om in het woud van ambities, en in relatie tot de organisatiewaarden, de juiste afwegingen te maken’, stelt Johan Smit, principal consultant asset- en onderhoudsmanagement bij Helix Advies. ‘Het zet de belangen van de waarde-aspecten voor assets naast elkaar, afgestemd op de verwachte levensfase van die assets. Zo ontstaat een waardekompas dat richting geeft aan de instandhoudingseisen en -plannen voor de gebouwen in de vastgoedportefeuille.’

Samen met Kees Rezelman van pta advies en IVVD ontwikkelde Smit een cursus Waardegestuurd assetmanagement volgens NEN 8026 en een Masterclass NEN 8026. Smit: ‘Tijdens de cursus en masterclass krijgen deelnemers aan de hand van overzichtelijke schema’s en praktijkvoorbeelden inzicht in wat de NEN 8026 inhoudt en wat waardegestuurd assetmanagement voor organisaties kan betekenen. We laten zien hoe vanuit een integraal huisvestingsplan verbinding kan worden gemaakt naar het waardekompas. En we geven inzicht in de werkwijze om te komen tot plannen voor instandhouding.’

Masterclass NEN 802614 maart, 23 mei en 23 oktober
Eendaagse training
Waardegestuurd Assetmanagement volgens NEN 8026
27 februari, 13 juni en 11 september

Bekijk het volledige opleidingsprogramma op onze agenda.