144 nieuwe seniorenwoningen in voormalig PostNL gebouw Zaandam

| Door IVVD

Aan het Mahoniehout in Zaandam is ontwikkelende bouwer Stebru officieel gestart met de bouw van Burano, een complex van 144 levensloopbestendige appartementen met zorgvoorzieningen. De start werd gevierd op maandag 4 november met de betrokken partijen Fraxus, De Zorgcirkel, Syntrus Achmea, Stebru en de gemeente Zaanstad. Met een druk op de knop sloeg wethouder Songül Mutluer de eerste paal de grond in.

“In Zaanstad is grote behoefte aan passende woningen voor ouderen en het totaalpakket van Burano kunnen we hier heel goed gebruiken. De samenwerking van alle partijen levert een prachtige combinatie op van wonen en zorg, met een gemeenschappelijke huiskamer waar bewoners van Burano en mensen uit deze opkomende buurt elkaar kunnen ontmoeten,” zegt wethouder Songül Mutluer.

Van gedateerd kantoorpand naar duurzaam wonen dichtbij zorgvoorzieningen
Burano komt op de plek van het voormalige gebouw van PostNL dat al langere tijd leeg stond. Nadat de vergunning al was verleend, hebben Stebru, de gemeente en Syntrus Achmea samengewerkt om de appartementen alsnog gasloos te realiseren met behulp van warmte-koudeopslag. De ruimte in de plint van Burano is deels verhuurd aan de Zorgcirkel, die zorg aan huis zal gaan leveren in de bovengelegen appartementen. Nog circa 200 m² in de plint is beschikbaar voor de verhuur.

Opmars naar 750 nieuwe woningen
De 144 appartementen van Burano maken deel uit van een grootschalige gebiedsontwikkeling in het stationsgebied van Zaanstad. Komende jaren worden hier door Stebru in samenwerking met Impact Vastgoed tevens De Zaanse Helden ontwikkeld en gebouwd. Het totaal bestaat uit circa 750 woningen en 2.000 m² commerciële ruimte. Robert Steenbrugge, algemeen directeur Stebru: “Wij zijn verheugd met de start van ons eerste project in Zaandam en kijken uit naar de verdere herontwikkeling van dit gebied dat we samen met de gemeente vormgeven.”

Door de verschillende groottes aan woningen zullen zowel gezinnen, senioren, starters als doorstromers een kans krijgen op de Zaanse woningmarkt. Het verbindend element tussen de verschillende bouwblokken is de groene en natuurinclusieve gemeenschappelijke daktuin waardoor bewoners het gevoel hebben dat ze zowel in de stad wonen, als in het groen.

Grote behoefte aan seniorenwoningen
Burano biedt levensloopbestendige appartementen met zorg aan huis en speelt daarmee in op de behoefte van ouderen om langer thuis te wonen én draagt bij aan het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Volgens Onno Hoff, Investment Manager bij Syntrus Achmea dan ook een waardevolle toevoeging aan het Achmea Dutch Residential Fund.