Thema's Vastgoedsturing

Thema's

thema's
Nieuw

Filter Berichten

filters

Sector

Tags

De Doelen krijgt groen dak

De Doelen krijgt groen dak

De Doelen in Rotterdam krijgt een groen, biodivers dak met waterberging. Een belangrijke stap in de verduurzaming van het dakenlandschap in Rotterdam.

Slimmer beheer met big data

Slimmer beheer met big data

De Haagse Hogeschool is een Living Lab gestart om het gebouw slimmer en duurzamer te leren exploiteren.

Klantbeleving tijdens renovatieprocessen

Klantbeleving tijdens renovatieprocessen

Centrum voor Woononderzoek heeft inzicht in klantbeleving tijdens het renovatieproces door draagvlakversneller en renovatiemonitor

Domesta biedt basistuinen aan

Domesta biedt basistuinen aan

Om hun buurten leefbaar te houden, biedt woningcorporatie Domesta onderhoudsvriendelijke, groene en betaalbare basistuinen aan.

Standaardisatie van scholenbouw

Standaardisatie van scholenbouw

Ronde Tafel Gesprek : Wat verstaan we onder standaardisatie van scholenbouw, waarom willen we standaardiseren en wat betekent dat voor de opdrachtgever?

Woonstad bouwt grootste houten corporatieflat

Woonstad bouwt grootste houten corporatieflat

Woonstad Rotterdam laat de grootste houten corporatieflat van Nederland verrijzen. Het past in hun duurzaamheidsprogramma met inzet op energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.

Verduurzamen biedt kansen

Verduurzamen biedt kansen

De opgave in onderwijsland is enorm. De scholenvoorraad is sterk verouderd en er gelden steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid. Een integrale aanpak is hierbij een must.

Alle ouderen een gezond thuis

Alle ouderen een gezond thuis

Syntrus Achmea en Zilveren Kruis pleiten voor een doorbraak op de woningmarkt door veel meer specifiek voor de groeiende groep alleenstaande senioren te bouwen.

Meer laden