Thema's Vastgoedsturing

Thema's

thema's
Nieuw

Filter Berichten

filters

Sector

Artikel
BNG Bank podcast Meerwaarde aan Tafel - Gemeenten naderen ravijnjaar

Een nieuw zwembad, opgeknapt buurthuis of een mooi glad fietspad: allemaal zaken die de meeste mensen voor lief nemen. Maar voor gemeenten is het belangrijk dat er ook genoeg geld beschikbaar is om die projecten uit te voeren. Dat is precies waar...

Artikel Nieuwsbericht
Wat is er vandaag nodig voor het schoolgebouw van morgen?

Lef, ambitie en leiderschap. Dat is wat nodig is om de uitdagingen in het funderend onderwijs het hoofd te bieden. Van zowel gemeenten als schoolbesturen. Het vraagt ook om inzicht in de vele landelijke praktijkvoorbeelden, die als best practice...

Artikel

Thuis in Toekomst helpt mensen in kwetsbare positie

Thuis in Toekomst helpt mensen in kwetsbare positie

Aan de rand van Almere Oosterwold, prachtig gelegen aan het bos, ligt De Bostuin. Een sociaal en duurzaam woonproject voor mensen in een kwetsbare positie. Hier krijgen mensen niet enkel een betaalbaar dak boven hun hoofd, maar ook de...

Artikel

Toekomstbestendige buitensportlocaties

Toekomstbestendige buitensportlocaties

De gemeenteraad van Haarlem heeft een budget van 2,6 miljoen euro uitgetrokken om haar buitensportlocaties te verbeteren en toekomstbestendig maken. De projecten worden gerealiseerd door SRO Kennemerland. In dit artikel ligt de focus op het...

Artikel

Corporaties en beleggers: Hoog tijd voor een vernieuwde kennismaking

Corporaties en beleggers: Hoog tijd voor een vernieuwde kennismaking

De opgave voor bouwend Nederland is enorm. Dat vraagt om goede, toekomstgerichte gebiedsontwikkelingen waarbij woningcorporaties en beleggers elkaar versterken en aanvullen. Beide partijen hebben elkaars kennis en sterkte nodig om gezonde, vitale...

Artikel
Versneld bouwen kan alleen met draagvlak en vertrouwen

De vraag naar sociale huurwoningen is ook in Enschede enorm. Om nieuwbouw in de stad een impuls te geven werd halverwege 2022 het project ‘Versneld bouwen’ gestart, een bijzonder project waarin de gemeente samen met woningcorporatie De Woonplaats...

Column

‘Duurzaamheidslat moet fors omhoog’

‘Duurzaamheidslat moet fors omhoog’

Er ligt een enorme opgave in de verduurzaming van zorgvastgoed. Daar is veel geld voor nodig. Maar belangrijker nog is dat we de lat hoger leggen en verder kijken dan 2030. Alleen op die manier komen we tot de meest optimale oplossingen. Dat...

Interview
De ongemakkelijke waarheid achter de zorgtransformatie

Een ongemakkelijke waarheid. Zo noemt Mireille de Wee de grote demografische veranderingen in de samenleving waarbij het recht op zorg zoals we dat nu kennen niet vanzelfsprekend is. Niet makkelijk om te zeggen, maar wel belangrijk om te...

Artikel
´Overheid moet sturen op blijvende betaalbaarheid´

Architect Sanne van Manen heeft met Platform Woonopgave een missie. Totdat de wooncrisis is opgelost bindt ze de strijd aan met beleidsmakers die ´bouwen, bouwen, bouwen´, als de heilige graal beschouwen om het tekort aan betaalbare woonruimte...

Rondetafelgesprek

Hoe creëren we zorgzame gemeenschappen?

Hoe creëren we zorgzame gemeenschappen?

In de IVVD-studio praten Henk Vonk (directeur planontwikkelbedrijf HevoFame), Stefan van Schaik (bestuurder woningcorporatie Wooncompagnie) en Govert Geldof (adviseur complexe omgevingsprojecten) over de gemeenschap als antwoord voor het...

Meer laden