Kennispartner: Stichting W/E adviseurs

Onderzoeks- en adviesbureau Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen helpt de landelijke overheid, gemeenten, corporaties en vastgoedbeleggers bij het verduurzamen van gebouwen en gebieden en richt zich daarbij op energie, circulariteit en gezondheid. W/E ziet hun ketenpartners, zoals ontwikkelaars, architecten, adviseurs en uitvoerende partijen daarbij als belangrijke katalysator.

W/E adviseurs ondersteunt organisaties, van visievorming tot en met uitvoering in de dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen kennis en software, zoals GPR Gebouw, die duurzaamheid voor de markt inzichtelijk en meetbaar maakt. En we delen onze kennis via cursussen en workshops.

W/E adviseurs
Artikel

CO2-neutraal, circulair klimaatbestendig

CO2-neutraal, circulair klimaatbestendig

Gemeenten hebben de regie bij het planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. W/E-adviseurs ondersteunt gemeenten bij dit proces. Een mooi voorbeeld van verduurzaming van de gebouwde omgeving is de aanbesteding en...

Artikel

Industrieel gebouw getransformeerd tot nieuw stadskantoor

Industrieel gebouw getransformeerd tot nieuw stadskantoor

Begin mei heeft de gemeente Den Haag een nieuw stadskantoor in gebruik genomen. In relatief korte tijd werd een naoorlogs industrieel gebouw getransformeerd tot een energieneutrale en gezonde werkomgeving.

Artikel

Zo bouwen we binnen ons CO2-budget

Zo bouwen we binnen ons CO2-budget

In Nederland is er woningnood en daarom hebben we een ambitieus nieuwbouwdoel: in 2030 zijn er 900.000 nieuwe woningen bijgebouwd. Voor datzelfde jaar hebben we ook een klimaatdoel: 55% minder CO2eq-uitstoot. Maar gaan deze twee doelen wel samen?

Artikel

Verduurzaming gemeentelijk vastgoedportefeuille

Verduurzaming gemeentelijk vastgoedportefeuille

Gemeenten moeten de CO2-uitstoot van hun vastgoed verminderen. Dat kost tijd en geld, en vraagt om een lange termijn strategie. Maatwerk is noodzakelijk omdat de routekaart voor elke gemeente anders uitpakt.

Artikel

Op weg naar duurzaam maatschappelijk vastgoed

Op weg naar duurzaam maatschappelijk vastgoed

Uit recent onderzoek naar hoeveel gemeenten aan de slag zijn gegaan met een routekaart blijkt dat 1/3 van de gemeenten op dit moment een routekaart heeft uitgewerkt. Dit aantal kan een boost gebruiken.

Artikel
GPR-software maakt moeilijke materie makkelijk

GPR-software maakt de materie meetbaar en bespreekbaar. Het is ontstaan uit een uitgesproken visie op duurzaam bouwen. Van visievorming tot en met de uitvoering in de dagelijkse praktijk.

Rondetafelgesprek

Gemeente heeft voorbeeldrol én aantrekkersrol

Gemeente heeft voorbeeldrol én aantrekkersrol

De professionaliteit in het Gemeentelijk Vastgoed groeit met de dag. Dat is ook nodig gezien de stapeling van opgaven waar de gemeenten voor staan. Hoe staat het er nu voor? Waar komen de gemeenten vandaan en wat zijn de belangrijkste...

Bericht

Duurzaamheid van weer meer gebouwen vastgelegd

Duurzaamheid van weer meer gebouwen vastgelegd

In 2020 is het aantal vierkante meter gebouwen dat is voorzien van een GPR Gebouw Certificaat met bijna 20% toegenomen tot 6,9 miljoen m2. Vastgoedeigenaren en -organisaties laten de mate van duurzaamheid van de panden in hun portefeuille...

Kom in contact met een expert

Geurt Donze

directeur en sectorspecialist corporaties

Esmeralda Hemelaar

adviseur duurzaam bouwen

John Mak

directeur en sectorspecialist vastgoedbeleggers

W/E adviseurs
Jan van Hooffstraat 8E
5611 ED Eindhoven

Tel:040 235 8450
Website:W/E Adviseurs
LinkedIn:LinkedIn profiel W/E Adviseurs