VariantenVergelijker vereenvoudigt keuze voor energetische oplossing

| Door Odette Koldewey

Met de VariantenVergelijker van Stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen kunnen woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren snel en eenvoudig de effecten van energetische maatregelenpakketten vergelijken.

W/E adviseurs heeft samen met woningcorporaties de VariantenVergelijker ontwikkeld, een rekeninstrument waarmee op complexniveau het effect van maatregelenpakketten wordt vergeleken op gebied van CO2-uitstoot, energieverbruik en investeringskosten. ‘Met onze rekentool kunnen corporaties en vastgoedeigenaren samen met hun ketenpartners laagdrempelig en transparant het verduurzamingstraject verkennen’, verduidelijkt Boudewijn Elsinga, adviseur bij W/E.

Elsinga en zijn collega’s merken in de praktijk dat onderhoud en renovatie van corporatievastgoed nog vaak traditioneel wordt ingepland en begroot. Elsinga: ‘Er is heel veel kennis en kunde bij onderhoudspartijen, maar die kennis wordt nog te weinig in een integraal verhaal samengebracht.’ Met de VariantenVergelijker kunnen corporaties aan de voorkant van een verduurzamingstraject samen met de ketenpartners verschillende scenario’s vergelijken om zodoende tot een passende totaaloplossing te komen.’

Voor woningcorporaties is het belangrijk dat ze tempo kunnen maken met de verduurzaming van het vastgoed. Maar nog belangrijker is dat faalkosten worden voorkomen. Efficiënt werken en efficiënt omgaan met middelen en vervoersbewegingen is van groot belang. ‘Dat begint allemaal met inzicht’, stelt Elsinga. ‘Wat zijn de verduurzamingsmogelijkheden voor een bepaald complex en wat is het effect van deze maatregelen? Met onze rekentool kunnen corporaties dat binnen enkele minuten in beeld brengen. Dit doen ze samen met de ketenpartners, maar de regie ligt in principe bij de corporatie.’

W/E adviseurs levert de rekentool en begeleidt het proces. Ze werken hierbij met de beschikbare (SHAERE)-gegevens van de corporatie, verrijkt met praktijkkennis van de ketenpartners en baseren zich op de landelijk erkende rekenmethodiek: NTA8800. Elsinga: ‘Zo kunnen corporaties in korte tijd en zonder heel gedetailleerde berekeningen tot een voorkeursvariant komen voor het verduurzamen van een complex. In vervolg op onze tool gaan ze detailberekeningen maken, want een hoekwoning is natuurlijk net even anders dan een tussenwoning. De laatste stap is om daarna de officiële BENG-berekening te maken voor het hele complex.’

De rekentool van W/E geeft corporaties de vrijheid om snel en vrijblijvend alle opties te vergelijken. Elsinga: ‘Dat doen ze real-time en met alle ketenpartners aan tafel. Voor alle betrokken partijen is meteen duidelijk waar het over gaat en wat de consequenties zijn van de verschillende oplossingen. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met een dashboard waarop alles in beeld wordt gebracht, van de kosten van maatregelenpakketten tot aan de verwarmingsvermogens.’

De VariantenVergelijker zorgt volgens Elsinga niet alleen voor weloverwogen keuzes, maar ook voor betere samenwerking met en tussen de ketenpartners. ‘Onze rekentool zorgt voor harmonisatie. Het complex staat centraal en de betrokken disciplines worden uitgedaagd met elkaar mee te denken. Hierdoor kunnen corporaties beter, sneller en meer gestructureerd tot een geschikte totaaloplossing komen.’

Een vijftal woningcorporaties werkt inmiddels met de VariantenVergelijker bij het verduurzamen van hun vastgoed en ook vanuit de Utrechtse Renovatieversneller wordt de tool ingezet. Elsinga: ‘We zien steeds vaker dat het initiatief om met de VariantenVergelijker te werken vanuit de ketenpartners komt. Logisch, want zij kennen de markt en weten welke mogelijkheden er zijn. Voor woningcorporaties is het vooral van belang dat deze nieuwe manier van werken goed landt in de organisatie. Dat is voor hen de grootste uitdaging. Vandaar dat wij het hele proces begeleiden. We kijken mee tijdens het traject en faciliteren hierin ook het gesprek.’