Tag: W/E adviseurs

Artikel

CO2-neutraal, circulair klimaatbestendig

CO2-neutraal, circulair klimaatbestendig

Gemeenten hebben de regie bij het planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. W/E-adviseurs ondersteunt gemeenten bij dit proces. Een mooi voorbeeld van verduurzaming van de gebouwde omgeving is de aanbesteding en...

Artikel

Industrieel gebouw getransformeerd tot nieuw stadskantoor

Industrieel gebouw getransformeerd tot nieuw stadskantoor

Begin mei heeft de gemeente Den Haag een nieuw stadskantoor in gebruik genomen. In relatief korte tijd werd een naoorlogs industrieel gebouw getransformeerd tot een energieneutrale en gezonde werkomgeving.

Artikel

Zo bouwen we binnen ons CO2-budget

Zo bouwen we binnen ons CO2-budget

In Nederland is er woningnood en daarom hebben we een ambitieus nieuwbouwdoel: in 2030 zijn er 900.000 nieuwe woningen bijgebouwd. Voor datzelfde jaar hebben we ook een klimaatdoel: 55% minder CO2eq-uitstoot. Maar gaan deze twee doelen wel samen?

Artikel

Verduurzaming gemeentelijk vastgoedportefeuille

Verduurzaming gemeentelijk vastgoedportefeuille

Gemeenten moeten de CO2-uitstoot van hun vastgoed verminderen. Dat kost tijd en geld, en vraagt om een lange termijn strategie. Maatwerk is noodzakelijk omdat de routekaart voor elke gemeente anders uitpakt.

Artikel

Op weg naar duurzaam maatschappelijk vastgoed

Op weg naar duurzaam maatschappelijk vastgoed

Uit recent onderzoek naar hoeveel gemeenten aan de slag zijn gegaan met een routekaart blijkt dat 1/3 van de gemeenten op dit moment een routekaart heeft uitgewerkt. Dit aantal kan een boost gebruiken.

Loading