Privacyverklaring

IVVD respecteert de privacy van alle gebruikers van haar producten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Krijgt u één van onze nieuwsbrieven dan bewaren wij uw emailadres, voornaam en achternaam benodigd voor de verzending. Ontvangt u een nieuwsbrief dan vindt u daarin altijd de mogelijkheid om u af te melden voor die nieuwsbrief. Als klant van IVVD ontvangt u onze nieuwsbrieven met daarin andere, vergelijkbare activiteiten waar u eerder al aan heeft deelgenomen. Iedereen kan zich daarnaast via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrieven.

Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van een professionele partij. Gegevens voor de verzending worden door deze partij in een beveiligde omgeving bewaard en kunnen alleen door ons worden gebruikt.

Voor ons magazine Vastgoedsturing worden gegevens bewaard omtrent uw functie en gegevens benodigd voor de verzending van het magazine. Dit magazine wordt gratis verstuurd aan onze doelgroep. Voor anderen wordt dit magazine alleen op digitale wijze gratis verstrekt. Iedereen kan zich aanmelden voor dit magazine. U vindt daarover informatie op onze website.

Voor de fysieke verzending van het magazine en van wervingsmateriaal voor onze activiteiten maken wij gebruik van een professionele partij. Verzendgegevens worden via een beveiligde digitale verbinding aan deze partij versterkt, door hun in een daartoe beveiligde omgeving bewaard en direct na verzending verwijderd. Ontvangst in de beveiligde omgeving en verwijdering daaruit na verzending worden aan ons bevestigd.

Bent u klant van IVVD dan bewaren wij klantgegevens van u. Neemt u deel of heeft u deelgenomen aan onze activiteiten dan bewaren wij gegevens omtrent uw deelname, uw functie en gegevens benodigd voor de financiële afhandeling van uw deelname.

IVVD maakt gebruik van technologie om na te gaan hoe u onze website gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze website kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Wij koppelen deze gegevens niet aan de persoonsgegevens waar wij over beschikken.

De ICT omgeving waar IVVD gebruikt van maakt en waarbinnen de persoonsgegevens zijn opgeslagen, is beveiligd via wachtwoorden.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in onze Privacyverklaring omschreven doeleinden of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen. Wij kunnen geen gegevens verwijderen die benodigd zijn voor onze financiële administratie.

Deze privacy verklaring is opgesteld in lijn met de informatie die de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor heeft verstrekt op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg