6.500 zonnepanelen op daken locaties zorgorganistie SVRZ

| Door IVVD

Saman Groep en Paree leggen samen 6.500 zonnepanelen op 20 daken van zorgorganisatie SVRZ. Deze miljoeneninvestering levert SVRZ ruim 1.6 miljoen kWh per jaar op, wat goed zou zijn voor 400 huishoudens. SVRZ heeft hierdoor in de dagsituatie voldoende energie zelf opgewekt via de zonnepanelen.

Milieubeleidsplan
SVRZ vindt het belangrijk zoveel als mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarom heeft SVRZ een ambitieus milieubeleidsplan gemaakt. Naast zonnepanelen heeft SVRZ de intentie nog dit jaar met het wagenpark over te schakelen naar elektrische auto’s inclusief voldoende eigen laadpalen. Tevens investeert SVRZ in energierenovaties. In zes locaties worden de gasgestookte Cv-installaties omgebouwd tot hybride of all-electric installaties. Ook komt er een interne campagne waarmee we medewerkers willen helpen bij milieubesparende handelingen in het dagelijkse werk.

Zeeuwse combinatie
SVRZ gunt dit grote project graag aan een Zeeuwse partij. Saman Groep en Paree hebben elkaar gevonden. Paree is al bekend met de gebouwen van SVRZ en zorgt zodoende voor de aansluiting van de zonnepanelen op de meterkasten. Saman Groep is verantwoordelijk voor het leggen van de zonnepanelen en de bekabeling tot de omvormers. Een mooie samenwerking die ervoor zorgt dat dit project in de zomer van 2020 gereed kan zijn

Subsidie
Deze forse investering kan SVRZ doen dankzij een subsidie vanuit de Rijksoverheid; de zogenoemde SDE+ subsidie. Alle daken worden maximaal benut, waardoor dit een rendabele investering is voor SVRZ. Binnen de subsidietermijn van 15 jaar is deze investering terug verdiend.

Foto: van links naar rechts: Pieter Paree (directeur van Paree), Angela Bras (bestuurder SVRZ) en Daniël Lodders (directeur van Saman Groep)