Aanpassing normering sportverlichting

| Door IVVD

verlichting_volleybalTijdens het sporten moet het zicht goed zijn. Daarom is goede verlichting heel belangrijk voor sportvelden en sportzalen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een Europese norm, NEN-EN 12193. Deze norm wordt herzien. Belanghebbende partijen kunnen tot 15 maart hun commentaar op het concept bij NEN indienen.

De norm ‘Sportverlichting’ wordt aangepast omdat Groot-Brittannië het hoofdstuk over televisieopnames wilde aanpassen. Dit naar aanleiding van de opkomst van LED en de ervaringen met de Olympische Spelen van 2012. Ook Nederland heeft diverse punten ingebracht.

Voor wie
Deze norm is belangrijk voor alle eigenaren en beheerders van sportvelden, zalen, baden, stadions etc. Zowel binnen als buiten. Voor de lichtadviseurs, installateurs en fabrikanten is de norm erg belangrijk. Aangeraden wordt dit normontwerp goed te bekijken en waar nodig commentaar naar NEN te sturen.

Goed zicht
De manier waarop verblinding wordt voorkomen is aangepast aan de nieuwste inzichten (de UGR-methode wordt vervangen door de RG-methode). Dit mede op basis van een onderzoek van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde naar verblindingshinder in binnensportaccommodaties.

Ook de gelijkmatigheden (=beperken verschillen in licht/donker) worden verbeterd. Zo wordt niet meer alleen naar de donkere hoeken gekeken, maar ook de lichtpieken mogen niet te sterk zijn. Dit is gedaan om de kwaliteit van lichtinstallaties te verbeteren, met name bij toepassing van smal stralende armaturen.

Overige wijzigingen

  • De volgende sporten zijn toegevoegd: BMX, golf, korfbal (outdoor), padel en skaten.
  • Het hoofdstuk over televisieopnamen is ingrijpend gewijzigd.
  • De reflectiefactoren van diverse sportvloeren/velden kunnen worden toegevoegd.
  • Ook voor klasse III wordt een kleurweergave-index Ra van minimaal 60 vereist (was 20).
  • Bij volleybal klasse I mogen zich geen armaturen boven het speelveld bevinden.
  • Bij tennis wordt een onderscheid gemaakt tussen Principal Area (PA) van 30x15m en een Total Area (TA) van 36x18m.
  • Bij zwemmen klasse I is een vereist verlichtingsniveau benoemd voor de startblokken en keerwanden.
  • De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte voor hockey klasse II is verhoogd.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘351005 Verlichting’ houdt zich bezig met de toepassing van kunstlicht en daglicht in kantoren, op de werkplek, op industrieterreinen, als sportverlichting, als noodverlichting en als openbare straatverlichting. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.