Woningcorporatie Dag 2023

Landgoed de Horst, Driebergen

Woningcorporatie Dag 2023

Landgoed de Horst, Driebergen

Leren vanuit de toekomst

Wat is het antwoord van woningcorporaties op de echte opgaven en maatschappelijke uitdagingen? Kunnen we leren vanuit de toekomst? Hoeveel woningen kunnen aan het bestaande bezit worden toegevoegd? Wat is nodig, wat is haalbaar en hoe realiseren we dat? Als we wonen en zorg echt integraal aanpakken, hoe ziet dat er dan uit? Welke oplossingen liggen er voor het woningtekort als we de huisvesting van senioren anders inrichten? Hoe zorgen we voor duurzame, betaalbare woningen en wijken, waar ook de huurder zich thuis voelt?

De vraagstukken zijn groot, complex en urgent. Kennis vanuit verschillende invalshoeken is nodig om tot oplossingen te komen. De 10e editie van de Woningcorporatie Dag pakt zowel plenair als in break-out sessies een aantal van deze thema’s op. U doet nieuwe kennis en inzichten op en raakt geïnspireerd door praktijkverhalen. En er is volop gelegenheid om uw collega’s in het corporatie-vak te ontmoeten.

0text


Dagvoorzitter

Tom van ’t Hek, spreker/presentator


09.00 uur – Ontvangst / registratie
10.00 uur – Plenair ochtendprogramma 


“Leren vanuit de toekomst” als uitdaging
Wicked problems / Taaie vraagstukken – Léon Bobbe, lid Raad van Toezicht Parteon / adviseur Strategie en Positionering


200.000 woningen toevoegen aan bestaand bezit kan. Maar hoe dan?
Mogelijkheden en onmogelijkheden
Jan van Barneveld, directeur de Alliantie Ontwikkeling


11.00 uur – Pauze
11.30 uur – Vervolg plenair ochtendprogramma 

Provincie brede integrale aanpak van het woonzorg vraagstukOp basis van gedeelde analyse van regionale data van alle betrokken organisaties – Hans van Esschoten, programmamanager vastgoed Patyna / Arnoud Siegelaar, Woonzorgconcept

PANELDISCUSSIE
Prioriteiten passende woonruimte voor senioren
Wat is er wel en niet mogelijk op korte en lange termijn?
Hans van Esschoten, Patyna / Jan van Barneveld, de Alliantie Ontwikkeling / Arnoud Siegelaar, Woonzorgconcept / Daan Tettero, Achmea Real Estate


12.30 uur – Lunch
13.15 uur – Keuzeprogramma Break-out sessies / Workshops
14.45 uur – Pauze
15.15 uur – Plenair middagprogramma

Leren van Scandinavië, klant centraal bij warmtenetten
In Scandinavië hebben bewoners warmte tegen lage, stabiele prijzen en zijn blij met een warmtenet – Caspar Boendermaker – sectorspecialist Duurzaamheid, Warmtenetten en Energietransitie BNG Bank


Ieder voor zich of Wonen met een Plus?
Wonen met een Plus vanuit een gebiedsgerichte benadering
René Lolkema, ontwikkelmanager, partner HevoFame


Wat heeft een huurder nodig om zich ergens thuis te voelen?
Vanuit de huurder met gebruik van data meer sturing op wonen en woonomgeving – Walter Bokern, CIO Springco Urban Analytics


16.30 uur – Netwerkborrel


Verhuismodel van senioren in de sociale huur
Verhuismotieven en passende woonconcepten
Jeffrey Tsang, junior projectontwikkelaar AM


Prefab flats – betaalbare duurzaamheid voor bewoner én verhuurderOver duurzaamheid en toepassing van het passiefhuis concept én de ervaringen van de huurders – Bahman Ahaki Lakeh, architect / projectleider BrabantWonen


Met deelwoningen ook plek voor jongeren
Is woningdelen een kansrijk concept voor de kort en lange termijn? Wat kom je tegen bij realisatie? – Olivier Smink, Lieven de Key


WORKSHOP – max 20 personen – alleen woningcorporaties


Versnelling aanpak energie en materiaal op complexniveau
Met gebruik van de samen met woningcorporaties ontwikkelde VariantenVergelijker – Boudewijn Elsinga , adviseur W/E adviseurs

Energiearmoede & betaalbaarheid – risico’s beheersen
Bij wie staat het water het meest aan de lippen en hoe kun je middelen effectief inzetten? – Inge Ferwerda, beleidsadviseur Domesta / Hank Groenhof, COO Springco Urban Analytics


Rijke diversiteit in ‘verticale stadswijk’ van 120 meter
Hoe kom je tot een rijke diversiteit aan buurten boven elkaar voor een mix aan doelgroepen? – Robert van Dijk, assetmanager Portaal

Conceptueel ontwikkelen, uitvragen en bouwenHoe krijg je het beste product voor de juiste prijs? En hoe stuur je op kwaliteit? – Judith Groen, senior adviseur Akro Consult / Marc Neelen, adviseur Netwerk Conceptueel Bouwen

WORKSHOP – max 20 personen – alleen woningcorporaties


Omschrijving volgt
volgt nog
Anneke Nijhoff, HevoFame