Woningcorporatie Dag 2020

NBC Congrescentrum Nieuwegein

Woningcorporatie Dag 2020

NBC Congrescentrum Nieuwegein

De uitdagingen van de twintiger jaren

Veranderingen in de samenleving en in de bouw, de omvangrijke energietransitie, de beperkte capaciteit van onze aardbol en de versnelling in de datawereld zullen de twintiger jaren van deze eeuw karakteriseren. De uitdaging voor woningcorporaties is om in deze omgeving een toekomstbestendige koers uit te zetten én te volgen.

download_het_programmaOplossingen en inspiratie
Dit congres geeft u handvatten voor de uitdagingen van de twintiger jaren met oplossingen en inspiratie. Bas Sievers van Woonpartners gaat in op wat bewoners en maatschappij van de corporatie vragen. Willem Krzeszewski van Staedion vertelt waarom nieuwe integrale woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag nodig zijn. Jaap Boekholt van de Volmacht ziet circulair wonen als de nieuwe standaard voor woningbouw.

Zo pakken we ook de energietransitie / warmtenetten op en schilderen het beeld van de datagestuurde woningcorporatie. Margriet Drijver zal als boegbeeld van de renovatieversneller het met u hebben over vraagbundeling en Marjet Rutten, aanjager en vernieuwer bouw, is ervan overtuigd dat beter, sneller en goedkoper bouwen kan, als je het anders organiseert.

Ook presenteren we op deze dag de Nationale Trendradar Corporatievastgoed 2020. U krijgt een exemplaar. En tijdens de break-out sessies kunt u uw programma verder persoonlijk invullen door twee van de acht aangeboden verdiepende break-out sessies te volgen.

Wat mag u van ons verwachten op de congreslocatie ?


Dagvoorzitter

Tom van ‘t Hek, spreker/presentator
0text
0text

Programma

09.00 uur – ontvangst / registratie

10.00 uur – Plenair ochtendprogramma 

In welke richting moet onze corporatie zich ontwikkelen ?
Wat vragen bewoners en maatschappij eigenlijk van ons?
Bas Sievers – directeur / bestuurder Woonpartners
0text

Nieuwe integrale woonconcepten voor mensen met ondersteuningsvraag
En waarom Staedion dit als haar opgave ziet
Willem Krzeszewski – bestuursvoorzitter Staedion
Anneke Nijhoff – Conceptontwikkelaar FAME Planontwikkeling


Circulair wonen als de nieuwe standaard voor woningbouw

Alle 8 Drentse corporaties ontdekken en experimenteren in een proeftuin
Jaap Boekholt – directeur / bestuurder de Volmacht

De energietransitie vraagt combi van bottom-up en top-downsturing
Van betrekken en stimuleren van local heroes tot de best passende strategie en (collectieve) energie-oplossing
Wouter van den Wildenberg – partner Fakton Energy

12.00 uur – Lunch

13.00 uur – Keuzeprogramma Break-out sessies 1
xxxxxxxxxxxxU kiest hieruit 1 sessie (zie kolom hiernaast) zo volgt u in totaal 2 sessies

13.50 uur – Keuzeprogramma Break-out sessies 2
xxxxxxxxxxxxU kiest hieruit 1 sessie (zie kolom hiernaast) zo volgt u in totaal 2 sessies

14.30 uur – Pauze

15.00 uur – Plenair middagprogramma

De datagestuurde woningcorporatie
Sturing naar een hoger niveau door inzet van eigen data én data van derden
Marten Middendorp – partner Republiq

Vraagbundeling is de kern
Noodzakelijke volgende stap in de (energetische) renovatie van woningen
Margriet Drijver – boegbeeld Renovatieversneller

Beter, sneller en goedkoper bouwen kan !
Inzetten op kostenverlaging en kwaliteitsverbetering door het anders te organiseren
Marjet Rutten – aanjager, vernieuwer bouw / renovatieversneller – TKI Urban Energy

16.30 uur – Netwerkborrel

6 PE Punten
IVVD is Cedeo gecertificeerd

Datum en tijd
Maandag 14 september 2020 van 10.00 tot 16.30 uur

Locatie
NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Uw deelname
Deelname aan de dag is € 395,- exclusief btw voor woningcorporaties en € 495,- exclusief btw voor overige organisaties. Deelname is inclusief koffie/thee, lunch en netwerkborrel. Annulering is kosteloos tot vier weken voor aanvang. Daarna kan altijd een collega in uw plaats deelnemen.

Op de congreslocatie worden de geldende afstand tot elkaar en de geldende hygiëne maatregelen aangehouden. Wat mag u van ons verwachten op de congreslocatie ?

Deelnemerslijst – tot nu toe
Hieronder vindt u de organisaties die met één of meer personen deelnemen aan deze dag:

Beter Wonen
Beveland Wonen
Baston Wonen
Bergopwaarts
BrabantWonen
Cocon Wonen
De Alliantie
De Kernen
De Leystromen
De Volmacht
De Zaligheden
Ecorus
Eigen Haard
Elan Wonen
Gemeente Amstelveen
Gemeente Medemblik
Gemeentelijk woningbedrijf Koggenland
GroenWest
Haag Wonen
HW Wonen
Kennemer Wonen
Kleurrijk Wonen
Lek en Waard Wonen
Leystromen
Lyaemer Wonen
MeerWonen
Parteon
Patrimonium Woonservice
Ressort Wonen
Rhenam Wonen
Servatius
Sociale Verhuurders Haaglanden
SOR
Stadgenoot
Staedion
Triada
t Huis
Viverion
Viveste
WBV Arnemuiden
WBV Heerjansdam
WBV Vecht en Omstreken
WBV Volksbelang
Wonen Limburg
Wonen Midden-Delfland
Wonen Wittem
Wonen Zuid
Woningbouwvereniging Volksbelang
Woningstichting Barneveld
Woningstichting De Delthe
Woningstichting Vecht en Omstreken
Woonstichting JOOST
Woonbedrijf
Woongroep Marenland
WoonGoed 2-duizend
Woonkracht10
Woonpartners
Woonplus
Woonservice
Woonpartners Midden-Holland
Woonpunt
Woonwaard
Wormer Wonen
BNG Bank
Cenergist
Daemen Vastgoedregie
De Variabele
DWA
Fakton Energy
Fakton Executives
Fame Groep
Gapph
Hagemans Vastgoedonderhoud
HK-Consultancy
HR Solar
Jan Snel
Justion Advocaten
KnaapenGroep
Koopmans Bouwgroep
Langhenkel-Talenter
Ministerie EZK
Nibag Groep
Ortec Finance
Oxand
Plegt-Vos Bouwgroep
RABO
Renovatieversneller
Republiq
SmartRent
Stichting MOR TU Delft
Springco
Subvention
Talen Vastgoedonderhoud
TKI Urban Energy
Tsavo
Zuyd Vastgoed Support