Amsterdam start met leenfonds voor wooncoöperaties

| Door Odette Koldewey

Het rond krijgen van financiering voor wooncoöperaties (gemeenschappelijke woonvorm) blijkt in de praktijk vaak lastig. De gemeente Amsterdam helpt met een leenfonds.

De gemeente Amsterdam start met een leenfonds om de ontwikkeling van wooncoöperaties verder aan te jagen. Inmiddels zijn de eerste kavels voor wooncoöperaties uitgegeven, en wordt er ook al gebouwd. Het rond krijgen van de financiering voor deze gemeenschappelijke woonvorm blijkt in de praktijk vaak lastig, omdat banken geen volledige hypotheek verstrekken maar slechts een deel van de nieuwbouwkosten financieren. Met het leenfonds zorgt Amsterdam ervoor dat wooncoöperaties ook een deel bij de gemeente kunnen lenen. Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om als eerste stap 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het leenfonds.

Wooncoöperaties zijn een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij de bewoners zelf hun gebouw ontwikkelen en zorgen voor het beheer en bestuur. De bewoners zijn daarmee zowel verhuurder als huurder van hun eigen woning en delen veel met anderen, zoals een tuin, een huishouden, ingekochte zorg of de opvang van kinderen.

Wethouder Ivens (Wonen): ‘Wij geloven in deze nieuwe smaak op de woningmarkt. We hebben het actieplan ‘Aan de slag met wooncoöperaties!’ vorig jaar vastgesteld, met daarin 14 beschikbare kavels voor wooncoöperaties en de aankondiging van het leenfonds. Het is binnen een jaar gelukt om het leenfonds op te tuigen. Dat we wooncoöperaties nu ook financieel kunnen aanjagen, is baanbrekend voor Nederland. Het leenfonds start met 20 miljoen, wat de komende jaren de bouw mogelijk maakt van zo’n vierhonderd betaalbare woningen in het sociale- of middensegment.’

De hypotheek die banken verstrekken aan wooncoöperaties en de eigen financiële inbreng van de leden blijken onvoldoende te zijn om de volledige investering in de woningen te kunnen bekostigen. De bank financiert ongeveer 70 procent en de eigen inbreng van de leden van de wooncoöperatie is minimaal 5 procent. Voor het ontbrekende deel kunnen de wooncoöperaties nu een beroep doen op het leenfonds.

Het leenfonds bestaat uit twee delen. Het eerste deel is voor de planvorming, van voorfinanciering tot het moment van erfpacht-uitgifte. Dit is nodig omdat in deze fase de banken nog geen hypotheek verstrekken. De tweede lening is er om het gat te dichten wat overblijft nadat de bank de hypotheek heeft verstrekt aan de wooncoöperatie en de leden eigen geld hebben ingebracht. Er geldt een maximum van 50.000 euro per woning en de lening heeft een looptijd van maximaal 15 jaar tegen een rentepercentage van 1,5 procent. De eerste wooncoöperaties hebben zich al gemeld bij de gemeente. Het voorstel wordt op 8 juli besproken in de gemeenteraad.