APG helpt woningcorporaties aan kapitaal op nieuw platform

| Door IVVD

APG is de launching customer van LIST Amsterdam. Een onafhankelijk online platform om lange termijn leningen aan woningcorporaties te verstrekken, zonder tussenkomst van banken. Via het platform worden woningcorporaties direct met institutionele beleggers in Nederland verbonden.

APG heeft samen met een aantal woningcorporaties LIST Amsterdam benaderd om het platform op te zetten. Het initiatief past in de ambitie van ABP en andere pensioenfondsklanten van APG om waar mogelijk meer in Nederland te beleggen. APG doet de beleggingen via het platform namens de pensioenfondsen ABP, bpfBOUW, het pensioenfonds voor de woningcorporaties SPW en het eigen personeelspensioenfonds PPF APG. Inmiddels is de eerste lening aan een woningcorporatie succesvol verstrekt en is de volgende gepland.

De komende jaren bouwen woningcorporaties tienduizenden nieuwe sociale woningen. Ook moeten ruim twee miljoen woningen verduurzaamd worden. Dit vergt tot 2050 een extra financiering in duurzame leningen van circa 100 miljard euro.

Sandor Steverink, Manager Treasuries & Inflation Linked Debt bij APG: “Woningcorporaties hebben, gelet op hun ambitie, een grote behoefte aan alternatieve aanbieders van kapitaal. Tegelijk hebben we bij APG we interesse om langlopende leningen te verstrekken omdat deze een stabiel en betrouwbaar rendement opleveren voor onze pensioenfondsklanten.”

Open platform
Het platform staat na de eerste succesvolle uitgiftes ook open voor andere institutionele beleggers.

Sandor: “Met dit initiatief zetten we een transparant en eenvoudig platform op waar vraag en aanbod van dit soort leningen elkaar snel kunnen vinden. Hierdoor kunnen woningcorporaties eenvoudiger en goedkoper financiering vinden. Bovendien levert het voor de pensioenfondsklanten van APG een iets hoger rendement op in vergelijking met Nederlandse staatsleningen.”

Garantie
De leningen op LIST Amsterdam hebben een garantie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De komende jaren is er voldoende kapitaal beschikbaar om langlopende leningen via het platform te verstrekken.