Azora, Markenheem en Sensire bouwen samen tijdelijk verpleeghuis

| Door IVVD

​Zorgorganisaties Azora, Markenheem en Sensire slaan de handen ineen om de verpleeghuiscapaciteit voor kwetsbare ouderen in de West Achterhoek op korte termijn uit te breiden. Begin 2020 wordt in Gaanderen, op het voormalige St. Jozef-terrein een tijdelijke verpleeghuisvoorziening geopend.

Voor het woonzorgcomplex wordt gebruikgemaakt van het principe van flexibel bouwen en kan daardoor zeer snel worden gerealiseerd: de opening is naar verwachting al in het voorjaar van 2020. Het complex bestaat uit twee verdiepingen en biedt woonruimte aan 64 bewoners.

De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg in de (West-)Achterhoek zijn lang en zullen naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Regelmatig kunnen mensen niet vanuit het ziekenhuis of de revalidatieafdeling worden overgeplaatst naar een verpleeghuis in de buurt, omdat er te weinig plaatsen beschikbaar zijn. Ook komt het voor dat men thuis te lang moet wachten op beschikbare plaats in de regio. Hierdoor kunnen crisissituaties ontstaan waardoor soms plaatsing buiten de regio noodzakelijk is. Tenslotte neemt ook de vraag naar respijtzorg toe. Hierbij gaat het om mensen die nog thuis wonen, maar ter ontlasting van mantelzorgers tijdelijk naar het verpleeghuis gaan.

Het tijdelijk verblijf in Gaanderen biedt straks ruimte aan 64 bewoners. Daarvan zijn 32 plaatsen bedoeld als capaciteitsuitbreiding voor mensen met een indicatie voor een verpleeghuis. Het gaat daarbij om respijtzorg én om tijdelijk verblijf voor cliënten die nog niet terecht kunnen in het verpleeghuis van hun eerste voorkeur van een van de drie zorgorganisaties. Daarnaast komen er nog 32 plaatsen waarvan Sensire zelf gebruik zal maken. Voor de locatie in Gaanderen is gekozen omdat het terrein eigendom is van Sensire waardoor snel tijdelijke en passende huisvesting geboden kan worden aan mensen met een zeer urgente behoefte aan verpleeghuiszorg.

Azora, Markenheem en Sensire zien de voordelen van de samenwerking en de snelle uitbreiding van capaciteit echt als een kans voor de regio.

Niet alleen kunnen kwetsbare ouderen sneller gebruikmaken van adequate opvang, ook ontstaan er voor werkzoekenden interessante en uitdagende functies in deze nieuwe samenwerking. Het initiatief wordt enthousiast ontvangen door alle ketenpartners, waaronder ziekenhuis, huisartsen en andere betrokkenen, zoals zorgkantoor en zorgverzekeraars. De zorgorganisaties starten direct na de zomer met de uitvoering van het project.