Benchmark gemeentelijk vastgoed: 7 miljoen m2 vergelijkingsmateriaal

| Door IVVD

dashboardMet veertien gemeenten hebben TIAS en Republiq in 2016 een nieuwe start gemaakt met de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed, de opvolger van de IPD benchmark voor gemeenten. Hiermee zijn voor 2.2 miljoen Nederlanders de prestaties van het gemeentelijk vastgoed in kaart gebracht.

Met recht kan de start van de benchmark succesvol genoemd worden. Met 14 deelnemende gemeenten gaat het eerste meetmoment over 4.819 gebouwen, samen goed voor ruim 7,1 miljoen m2 BVO en 5.027 huurcontracten. Daarmee worden de gemeentelijke voorzieningen van 2,2 miljoen inwoners tegen elkaar aangelegd en met elkaar vergeleken.

Voor komende jaren verwachten TIAS en Republiq dat het aantal deelnemers verder zal toenemen.

Het eerste jaar van de benchmark gemeentelijk vastgoed heeft interessante resultaten opgeleverd. Een aantal resultaten springt direct in het oog:

  • Een kwart van de gebouwen wordt ingezet voor functies waar de gemeente geen subsidierelatie mee heeft, in de benchmark aangeduid als commercieel. Hieronder vallen ook zorggebouwen en kinderopvang. Gemeenten denken wisselend over het huisvesten van deze partijen. Het aandeel zorg in de gemeentelijke portefeuille varieert hierdoor tussen de 1% en bijna 40%;
  • Gemiddeld is driekwart van de portefeuille door gemeenten aangemerkt om te behouden. Daarnaast staat 7% op de nominatie om verkocht te worden. Het overige vastgoed is bijzonder of strategisch bezit: aangekocht voor bijvoorbeeld een herontwikkelingsopgave;
  • De bandbreedte van de verzekeringskostenratio (verzekeringskosten / verzekerde waarde) is heel breed: de gemeente met de hoogste ratio betaalt relatief 2,5 keer zoveel als de gemeente met de laagste ratio. Wanneer alle gemeenten tegen het laagste tarief zouden verzekeren kan dat een besparingspotentieel opleveren van € 2,5 miljoen per jaar;
  • Gemeenten hebben de data steeds beter op orde en konden makkelijker de benodigde gegevens aanleveren, maar er is behoefte aan nog betere definities en afspraken. Deelnemers hebben daarvoor een rapportage over de datakwaliteit teruggekregen: hierin zien ze hoe compleet en consistent hun data is, zodat ze daarop kunnen blijven verbeteren. Want betere data betekent betere inzichten in de portefeuille.

Bekijk de resultaten van de benchmark in 2016

Gemeenten kunnen hun vastgoedprestaties nu vergelijken op de thema’s beschikbaarheid, vastgoedkwaliteit en vastgoedexploitatie. De uitkomsten geven geen waardeoordeel maar nodigen uit om van elkaar te leren, eigen beleid nog beter te onderbouwen en te blijven verbeteren.