Benchmark Gemeentelijk Vastgoed introduceert lightversie

| Door Odette Koldewey

Lightversie met open data inzicht in eigen vastgoedprestaties
De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed introduceert in 2021 een lightversie. Door slim gebruik te maken van open databronnen, worden in één oogopslag belangrijke vragen voor vastgoedsturing beantwoord. Benchmark Light brengt alle openbare vastgoeddata met intelligente dashboards, tot op pandniveau, in kaart. Een ingewikkeld dataproces voor de gebruiker blijft zo achterwege. Dit maakt deelname aan de benchmark voor elke gemeente (groot of klein) eenvoudig, aldus Ingrid Janssen.

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed: Een project met stevige ambities
De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed startte ruim vijf jaar geleden met stevige ambities. Door gemeentelijke vastgoeddata op een gestandaardiseerde manier te verzamelen en met elkaar te delen, kunnen gemeenten vastgoedprestaties onderling vergelijken. Een ambitieus project met als belangrijkste doel bij te dragen aan de professionalisering van gemeentelijke vastgoedsturing.

De benchmark biedt deelnemende gemeenten een belangrijk instrument voor strategische sturing van hun vastgoedportefeuille. Keuzes in het vastgoedbeleid worden met behulp van digitale dashboards geanalyseerd en onderbouwd. De resultaten van de benchmark laten zien hoe verschillen tussen gemaakte keuzes in het vastgoedbeleid kunnen worden verklaard. Naast financiële prestaties – zoals de hoogte van exploitatiekosten – brengt de benchmark ook andere prestaties in beeld zoals consistentie van het huurbeleid, duurzaamheidsprestaties en de mate van sturing op de kernportefeuille

Kansen benutten van open data
Het benchmarkproject leent zich goed voor het gebruik van open data. Er is veel data over gemeentelijk vastgoed openbaar beschikbaar. Denk hierbij aan bronnen als de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), DUO voor onderwijsdata of RVO over de energieprestaties van gebouwen. De vraag was hoe deze data eenvoudiger zou zijn te ontsluiten en in te zetten voor vastgoedsturing binnen de benchmark. Daarnaast is de gedachte dat met het gebruik van open data een ingewikkeld dataproces voor de deelnemers aan de benchmark bespaard zou blijven.

Met de introductie van het light programma benutten we de kansen van open data maximaal. Door de combinatie van open databronnen kan het gemeentelijk vastgoed van elke Nederlandse gemeente, uitgesplitst naar gebruiksdoel, tot op het niveau van een individueel pand in kaart worden gebracht. Zelfs de duurzaamheidsprestaties kunnen we op basis van open data scherp in beeld krijgen. Eenvoudig is dit niet. Het vraagt om een slimme koppeling en jaarlijkse actualisatie van een grote set van databronnen. Vervolgens vraagt de vertaling van deze data in bruikbare en gestandaardiseerde prestatie-indicatoren de juiste expertise. Iets waarin de dataconsultants van Republiq zich inmiddels hebben gespecialiseerd. Deelnemers aan de Benchmark Light kunnen zo profiteren van een rijke, actuele en gevalideerde set aan open databronnen die al in handzame dashboards zijn klaargezet. Dit bespaart met name kleinere gemeenten veel werk.

Vastgoedsturing met Benchmark Light
Deelnemers aan de Benchmark Light krijgen toegang tot dashboards waarmee ze tot op het niveau van het gebouw vastgoedprestaties kunnen vergelijken. In één oogopslag zie je waar jouw gemeente staat op de onderwerpen beschikbaarheid, beleid en duurzaamheid vergeleken met andere gemeenten. Zo herken je snel wat een specifieke gemeentelijke vastgoedopgave zo uniek maakt. Is dat het grote aandeel monumenten in de portefeuille? Of het grote aantal scholen naar rato van het aantal schoolgaande kinderen? Of de geografische spreiding van de sportvoorzieningen? Of de oude voorraad die de slechte energieprestatie verklaart? Antwoorden op deze vragen dragen bij aan het verantwoorden van gemaakte (of te maken) keuzes in het vastgoedbeleid.

Het Benchmark Light programma helpt je bij de kernvragen van vastgoedsturing: Heb ik veel of weinig vastgoed in eigendom? Heb ik veel of weinig sport, culturele, onderwijs en welzijnsvoorzieningen beschikbaar voor mijn inwoners? Welk vastgoed dat ik bezit wordt niet ingezet voor gemeentelijke beleidsdoelen? Wat is de duurzaamheidsprestatie van het gemeentelijk vastgoed? Hoe verhoudt zich dit met andere gemeenten en met de doelstelling van 2050? Deelname is eenvoudig en betaalbaar. Gemeenten kunnen op elk moment van het jaar instappen.

Benchmark Expert
Niet alle vragen voor vastgoedsturing kunnen met open data worden beantwoord. Voor financiële sturing is inzicht in de kosten en opbrengsten van het vastgoed nodig. Het Benchmark Expert programma is er gemeenten die deze verdieping zoeken. Voor dit programma leveren zij jaarlijks alle financiële resultaten van de vastgoedportefeuille aan. Zo ontstaat onder meer een goed inzicht in de onderhoudskosten, de mate van kostendekkendheid, huurconsistentie en waardeontwikkeling van de portefeuille. Een stabiele groep van ruim 20 grotere gemeenten (waaronder Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere en Eindhoven) verzamelt jaarlijks de eigen vastgoeddata waarna data-experts de data opschonen, analyseren en vertalen in meetbare prestatie-indicatoren.

Meer over de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed
De Benchmark Gemeentelijk Vastgoed is een initiatief van TIAS School for Business & Society en Republiq. Gemeentelijke vastgoedprestaties worden jaarlijks door middel van interactieve dashboards gepresenteerd. Een codeboek met een gemeenschappelijke vastgoedtaal dient als basis. Daarnaast worden de resultaten samengevat in een jaarrapportage. Dit maakt de professionalisering van de sector inzichtelijk. Dat het project een succes is, blijkt wel uit de levendige community van deelnemende gemeenten die elkaar jaarlijks opzoeken tijdens MEET-Ups om zo van elkaars resultaten te leren. Wil je meer weten over de verschillen tussen het Benchmark Light en Expert programma? En wil je weten wat deze programma’s voor jouw gemeente kunnen betekenen?

Download hier de whitepaper.