Benchmark woningcorporaties: Huurders positiever, lagere bedrijfslasten

| Door IVVD

aedes-benchmark-coverHuurders zijn tevredener over de dienstverlening van woningcorporaties. Dit blijkt uit de Aedes-benchmark, die 250.000 huurders vroeg naar hun mening. De benchmark laat ook een verdere daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten zien; met 150 miljoen euro in 2016, ruim 60 euro per huurwoning. Verder zijn huurwoningen energiezuiniger en zijn er meer betaalbare huizen.

Branchevereniging Aedes presenteert dit jaar voor de vierde keer de benchmark, waaraan 303 woningcorporaties meedoen. Zij vertegenwoordigen bijna alle corporatiewoningen (98 procent). Corporaties verbeterden sinds 2014 steeds hun prestaties op het gebied van huurderstevredenheid, bedrijfslasten en duurzaamheid.

Huurders vinden dienstverlening beter
In 2017 waarderen huurders de dienstverlening van woningcorporaties hoger, ondanks steeds lagere bedrijfslasten en minder verhuurpersoneel. Huurders die hun woning verlaten geven de corporatie met een 7,4 een hogere beoordeling (7,2 in 2016). Dat geldt ook voor huurders waarvoor de corporatie een reparatie heeft uitgevoerd, een 7,5 in 2016. Nieuwe huurders zijn met een 7,5 nog even tevreden als vorig jaar. Sinds 2014 is het gemiddelde cijfer dat huurders geven voor de dienstverlening van corporaties met drie tiende gestegen.

Bedrijfslasten verder naar beneden
In 2016 daalden de beïnvloedbare bedrijfslasten met 150 miljoen euro. Corporaties verlaagden hun bedrijfslasten de afgelopen vier jaar met 235 euro per woning. De totale bedrijfslasten stegen echter omdat corporaties meer belastingen en heffingen betalen. De verhuurderheffing steeg met 45 euro per woning.

Huizen energiezuiniger
In de Aedes-benchmark is dit jaar naast de Energie-index ook de CO2-uitstoot van huurwoningen opgenomen. Dit past bij de ambities van woningcorporaties uit de Aedes-woonagenda. Corporaties zijn op weg om gemiddeld energielabel B (Energie-Index 1,4) in 2021 te halen: de Energie-Index van woningen is gedaald van 1,86 naar 1,73. In 2050 moeten alle corporatiewoningen CO2-neutraal zijn.

Meer betaalbare huurwoningen en huurmatiging
Er zijn in 2016 meer betaalbare huurwoningen bijgekomen; een toename van 23.000 huizen (1,3 procent). Corporaties hebben in 2016 de gemiddelde huurprijs verder gematigd. De beperkte huurstijging voor zittende huurders was in dat jaar 1,1 procent, lager dan de maximaal toegestane huurverhoging.

Meer onderhoudskosten
In 2016 waren de gemiddelde onderhouds-, verbeterings- en renovatiekosten per woning zo’n 2.100 euro. Een stijging van bijna 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat komt door meer uitgevoerde werkzaamheden en hogere prijzen. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit kosten voor planmatig onderhoud. Ook woningverbetering, reparaties en onderhoud na verhuizing van huurders vallen hieronder.