Beslisboom verduurzaming mbo en hbo

| Door Odette Koldewey

De Beslisboom Verduurzaming mbo/hbo geeft in drie stappen globale oplossingen en globale kostenindicaties voor de verduurzaming van het onderwijsvastgoed

De Beslisboom verduurzaming helpt om als mbo- of hbo-instelling een aanpak te kiezen voor de verduurzaming van het bestaande onderwijsvastgoed. Door de beslisboom krijg je makkelijk inzicht in de maatregelen die je kunt treffen én de investering die dat vraagt. In aparte modules vind je informatie over financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

https://www.beslisboomverduurzamingscholen.nl/mbo-hbo/
Ga naar de beslisboom verduurzaming mbo en hbo

Stappen
De Beslisboom geeft in drie stappen globale oplossingen en globale kostenindicaties. Met de uitkomsten krijgt je gevoel voor de orde van grootte van de investeringen die passen bij jouw ambities. Je kunt de beslisboom voor vijf verschillende gebouwdelen tegelijk doorlopen. Wil je meer bouwdelen doorrekenen, dan doorloop je de beslisboom vaker.

Stap één geeft inzicht in de kenmerken op wijkniveau. Is er al een warmtenet beschikbaar en wat is de warmtevisie voor de wijk? In stap twee vul je voor maximaal vijf gebouwdelen de informatie in, zoals oppervlakte, aantal bouwlagen, de bouwperiode, de huidige energievoorziening en het ambitieniveau. Stap drie toont de uitkomsten in investeringskosten en de uit te voeren maatregelen. Deze uitkomsten zijn uitgesplitst in een zestal thema’s, zoals thermische schil, ventilatie, verlichting etc. Tenslotte kun je de uitkomsten exporteren naar een pdf-bestand. Met de juiste informatie bij de hand, kun je deze stappen in ongeveer twee minuten doorlopen. De uitkomsten geven een globale indicatie. Voor een precieze berekening zul je een adviseur moeten raadplegen.

Modules
• De module financiering gaat verder in op de inzet van eigen middelen, het aangaan van leningen en de mogelijkheid van subsidies en geld van derden.
• In de module inkoopproces lees je meer over de inkoopmogelijkheden in de verschillende fasen van gebouwbeheer, van ontwerp tot beheer en onderhoud.
• Doe jouw voordeel met deze Beslisboom en zet een eerste stap in de verduurzaming van jouw onderwijsvastgoed!

Ga naar de beslisboom verduurzaming mbo en hbo