Beslissen over vastgoed – Een leidraad voor de gemeenteraad

| Door IVVD

Asset LabsGemeenten nemen de eigen bedrijfsvoering steeds professioneler ter hand. Een professioneel gemeentelijk vastgoedbeleid past in dit beeld. De gemeenteraad zal vanuit zijn rol dit vastgoedbeleid controleren en voorzien van kaders. Gezien de grote belangen die aan vastgoedbeslissingen kleven, een belangrijke taak. Maar hoe doe je dat als raad? Voor de rekenkamer van Meierijstad was dit de belangrijkste reden een studie te laten verrichten naar de informatiearchitectuur die nodig is voor een goede besluitvorming over maatschappelijk vastgoed.

De fusie van de oude gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tot de nieuwe gemeente Meierijstad bood een goed moment eens kritisch naar de benodigde informatiestromen rondom maatschappelijk vastgoed te kijken. Een goede informatiearchitectuur is een basisvoorwaarde voor professionele vastgoedsturing. Inzicht in de informatiebehoefte leert ons vervolgens hoe de datahuishouding op orde te brengen om uiteindelijk te kunnen sturen en controleren.

Op basis van deskresearch en literatuurstudie schetsen we in deze white paper de benodigde informatiearchitectuur. Bij de analyse van de informatiebehoefte nemen we steeds het vastgoed voor sport, onderwijs, kunst & cultuur en welzijn als uitgangspunt. In een tweede deelstudie wordt de situatie van Meierijstad getoetst aan de ideale situatie zoals geschetst in deze paper.

White Paper – Leidraad voor de raad