Bewoners Roggeveenstraat kopen samen hun sociale huurhuizen

| Door IVVD

logo-den-haag-400x250De bewoners van 65 sociale huurwoningen in de Roggeveenstraat kopen collectief hun woningen over van eigenaar Haag Wonen en brengen ze onder in een eigen ‘wooncoöperatie’.

De huurders, Haag Wonen en de gemeente Den Haag hebben gezamenlijk een constructie gevonden om dit mogelijk te maken. De huurders blijven tegen sociale prijzen huren, maar dan van hun eigen coöperatie. Het is de eerste keer in Nederland dat bewoners op deze manier ‘hun eigen straat kopen’. Met het gezamenlijk plaatsen van regentonnen voor de geveltuintjes bezegelen de betrokken partijen vandaag symbolisch hun samenwerking.

De bewoners wisten hun woningcorporatie Haag Wonen mee te krijgen in het plan om de ruim honderd jaar oude woningen over te kopen, om zo sloop te voorkomen. “We hebben echt samen het wiel uit moeten uitvinden”, aldus Hanno van Megchelen, één van de initiatiefnemers uit de Roggeveenstraat. “Gelukkig geloven ook Haag Wonen en de gemeente sterk in dit idee. Alleen samen kan je zo’n project tot een succes maken.”

De gemeente Den Haag maakt de aankoop van de woningen mede mogelijk door de grond in erfpacht uit te geven op basis van canonbetaling. Het stimuleren van wooncoöperaties is onderdeel van het coalitieakkoord van het Haags college. Wethouder Joris Wijsmuller (Wonen): “Bewoners die zelf het heft in handen nemen. Dat is goed voor de samenhang in de straat. De woningen blijven behouden, met sociale huurprijzen en worden bovendien nog verduurzaamd ook. Als koploper inspireert de Roggeveenstraat ook anderen. Allereerst huurders elders in Nederland, maar ook het Rijk, om met heldere regels de komst van wooncoöperaties te vereenvoudigen.”

Haag Wonen is blij dat de wens van deze bewoners in vervulling gaat. “Wij hebben een lange traditie van overleg met bewoners en waren meteen enthousiast. Dankzij dit pionierswerk blijven de karakteristieke sociale woningen behouden voor de Zeeheldenbuurt. We zijn er trots op dat we samen zover gekomen zijn. Dat kon doordat alle partijen een stapje extra deden”, zegt directeur-bestuurder Karin van Dreven. “Daarnaast hebben we veel steun gehad van onze huurdersorganisaties en Platform31. Elke keer als we dreigden vast te lopen konden we een beroep op hen doen.”

De bewoners van de Roggeveenstraat in de Zeeheldenbuurt hebben er samen met Haag Wonen en de gemeente enige jaren aan gewerkt om deze constructie rond te krijgen. Nadat zij het samen eens waren geworden, leek het vervolgens te stranden op wettelijke beperkingen voor woningcorporaties bij het verkopen van hun bezit. Maar met het Rijksexperiment om de financiële regels voor dergelijke initiatieven te versoepelen dat eind 2016 van kracht werd, kwam het plan weer in een stroomversnelling. Nu bewoners, Haag Wonen en gemeente de constructie rond hebben moet de Autoriteit Woningcorporaties er nog formeel zijn goedkeuring aan geven. Naar verwachting is dat binnen twee maanden het geval.

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 heeft de betrokken partijen vanaf het begin bijgestaan bij het pionierswerk om te komen tot deze constructie. De organisatie startte in opdracht van het Rijk in 2014 een programma om meer ruimte te creëren voor wooncoöperaties Platform31 noemt de Roggeveenstraat dan ook “een lichtend voorbeeld voor andere initiatieven”.