Bijzondere samenwerking onderwijshuisvesting van start

| Door IVVD

In september 2017 besloten Amersfoortse schoolbesturen en de gemeenteraad dat de samenwerkende schoolbesturen verantwoordelijk worden voor onderwijshuisvesting. Scholen gaan de verbouwing en vervanging van schoolgebouwen voortaan met elkaar organiseren. De raad stelde als voorwaarde dat deze nieuwe verdeling van taken niet tot extra heffing van belasting mag leiden. Daarover is nu overeenstemming met de Belastingdienst bereikt, waardoor de bijzondere samenwerking kan worden bekrachtigd.

Vierjaarlijkse investeringsplannen
Elke vier jaar leggen de coöperaties een investeringsplan voor aan de gemeente. In dit vierjarenplan worden de middelen verdeeld onder de schoolbesturen die in die periode van vier jaar gaan investeren. De afspraken tussen gemeente en schoolbesturen gelden voor de komende veertig jaar.

Honderd scholen verbouwen of vervangen
De taak die in deze veertig jaar voor de 21 schoolbesturen is weggelegd, is niet gering. Alle van de ongeveer honderd schoolgebouwen in Amersfoort zijn in de komende veertig jaar aan vervanging of renovatie toe. De schoolbesturen zullen goed moeten samenwerken om het geld dat de gemeente beschikbaar stelt efficiënt en effectief in te zetten voor duurzame en toekomstbestendige huisvesting. Met als uiteindelijke doel dat alle leerlingen in Amersfoort ook in de toekomst onderwijs volgen in een optimale leeromgeving.

Wanneer de gemeenteraad het voorstel aanneemt, kan de overeenkomst door de schoolbesturen en de gemeente worden ondertekend. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2019.

Meer informatie over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting? Lees het raadsvoorstel op de website van de gemeente (punt 8, doordecentralisatie onderwijshuisvesting).