Blokje Om staat als een huis

| Door Odette Koldewey

Een huis vanaf de grond opbouwen in twintig dagen, Dura Vermeer doet het met hun sloop/nieuwbouwproduct Blokje Om. Ideaal voor kleinschalige projecten bij de herstructurering van oudere wijken. Inmiddels is de honderdste Blokje Om-woning opgeleverd.

Blokje Om zag in 2017 het levenslicht toen de woningcorporatie WBO Wonen uit Oldenzaal worstelde met een deel van hun woningvoorraad. Enkele oude jarenzestighuizen waren in te slechte staat om te renoveren, maar nieuwbouw was op die plek niet wenselijk aangezien huurders dan de wijk uitgejaagd zouden worden. Samen met Dura Vermeer werd gezocht naar een tussenoplossing. ‘Vanuit die gedachte is Blokje Om ontstaan’, stelt Jeroen de Blok, projectmanager bij Dura Vermeer.

Woonvakantie
Bij Blokje Om worden huurders voor enkele weken op ‘woonvakantie’ gestuurd. In die tijd wordt de oude woning gesloopt, waarna in precies twintig dagen tijd een nieuwe, duurzame woning wordt opgebouwd op de oude fundering. Binnen enkele weken krijgen de huurders de sleutels van hun gloednieuwe woning op de oude vertrouwde plek in hun eigen buurt. De Blok: ‘Een mooie, kleinschalige oplossing voor een probleem waar veel woningcorporaties mee te maken hebben: oude woningvoorraad in volksbuurten waarbij een renovatie niet het gewenste resultaat biedt. Met ons product kunnen corporaties deze woningen toch aanpakken in hun eigen tempo en zonder al te veel overlast voor de buurt. Zo kun je wijken met een sterke sociale structuur intact houden en toch verduurzamen.’

Het ‘geheim’ van Blokje Om zit hem in de houtskeletbouw. Dit is lichtgewicht materiaal en dus kan er op locatie een compleet huis worden opgebouwd uit prefabonderdelen. Ook in krappe en nauwe straatjes en zonder dat er zwaar materieel ingezet hoeft te worden. De Blok: ‘De infrastructuur in de wijk wordt daardoor niet stukgereden en de overlast voor de buurt is minimaal.’ Houtskeletbouw heeft volgens De Blok nog veel meer voordelen: ‘Het is een droge bouwmethode waardoor je minder vochtrisico’s hebt en geen oponthoud door droogtijden. Daarbij is hout vochtregulerend, het zorgt zodoende voor een goed binnenklimaat en dus minder stookkosten. Bovendien is hout een bouwsoort met een lage CO2-footprint, niet onbelangrijk in het hele duurzaamheidsverhaal.’


Jeroen de Blok: ‘We merken dat alle betrokken partijen het spelletje steeds beter leren kennen’

Strakke planning
Om de zeer korte bouwtijd van twintig dagen te halen, wordt er gewerkt met een hele strakke planning. De Blok: ‘We werken met vaste partijen en een duidelijke projectomschrijving. Deze manier van bouwen vraagt aan de voorkant om een nog strakker uitgepland proces. Daarom hebben we ook regelmatig engineeringssessies en planningssessies om het hele proces nog beter te stroomlijnen. We hebben nu honderd woningen gerealiseerd en we merken dat alle betrokken partijen het spelletje steeds beter leren kennen. De samenwerking loopt heel goed en processen worden steeds beter en meer gestandaardiseerd.’

Bij Blokje Om wordt volgens De Blok heel sterk gekeken vanuit het thema duurzaamheid. ‘We stellen onszelf regelmatig de vraag: hoe kan het nog duurzamer? Wat kan er slimmer en welke elementen kunnen we nog toevoegen aan het proces? Zo proberen we steeds minder verlijmingen toe te passen bij de bouw.’ Gas komt de Blokje Om-woningen in ieder geval niet meer in. ‘Dat was bij de eerste woningen nog wel het geval, maar daar zijn we heel snel van afgestapt. Dat past echt niet meer bij de bouw in deze tijd.’

De Blokje Om-woningen hebben allemaal een optimaal geïsoleerde schil. De Blok: ‘Daarnaast maken we gebruik van energiezuinige beproefde installaties, zonnepanelen, triple glas en een goede gevelisolatie.’ Een lucht-water warmtepomp wordt op het laatste moment als een prefabonderdeel op de zolderverdieping geplaatst. Op de begane grond hebben de woningen vloerverwarming en vanwege de zeer goede gevelisolatie is verwarming op de eerste verdieping niet eens nodig. ‘Hierdoor zijn de woningen zeer energiezuinig en dus hebben huurders lagere energielasten. Dat past uiteraard goed bij sociale huurwoningen.’

Eigen tempo
Inmiddels hebben meerdere woningcorporaties zoals ProWonen, WoonFriesland en Viverion, Dura Vermeer ingeschakeld voor enkele Blokje Om-woningen. ‘De ervaringen zijn positief’, stelt De Blok. ‘We zien dat de snelheid zeer gewaardeerd wordt door opdrachtgevers. Bovendien komt er door de kleinschaligheid van het product ook geen grote druk te liggen op wisselwoningen. Corporaties kunnen zodoende heel sterk hun eigen tempo bepalen. Ze kunnen het blokje voor blokje doen, of in een keer een groter deel van een wijk. De routing is geheel te bepalen door de corporatie.’

Een ander belangrijk punt voor de corporaties is dat ze met dit product geen mensen de wijk uitjagen. ‘De oudere volkswijken kunnen hierdoor intact blijven en de mensen kunnen op hun vaste plek blijven wonen’, stelt De Blok. ‘Voor de huurders is dit natuurlijk ook een fijne oplossing. Ze krijgen een volledig nieuwe woning op precies dezelfde plek en gaan er in comfort flinke stappen op vooruit.’