BNG Bank en Nationaal Groenfonds verstrekken financiering voor 100.000 zonnepanelen

| Door IVVD

20180618-rooftop-400x250Rooftop Energy heeft deze week een nieuwe financieringsfaciliteit verkregen van BNG Bank en Nationaal Groenfonds voor de plaatsing van 100.000 zonnepanelen. Deze faciliteit zal door Rooftop Energy worden gebruikt om ca. 28,5 megawatt aan nieuwe zonnecentrales op diverse locaties in Nederland te realiseren.

Foto: Van links naar rechts Peter Borghstijn (BNG Bank), Raymond Steenvoorden (Rooftop Energy), Emile Peters (Nationaal Groenfonds).

Rooftop Energy is inmiddels uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke beheerder van zonnecentrales op de Nederlandse zakelijke markt. Door haar propositie van volledige ontzorging stelt zij haar klanten in staat om op eenvoudige wijze te voorzien in een duurzame energievoorziening en daarmee hun organisatie te vergroenen. Rooftop Energy neemt zowel voorbereiding en installatie als financiering, exploitatie en beheer voor haar rekening.

Met de geavanceerde zonnecentrales van Rooftop Energy wekken bedrijven duurzame stroom op om CO2 emissies terug te dringen. Een groot aantal scholen, zorginstellingen, MKB- en grootbedrijven hebben op deze wijze hun duurzaamheidsambitie al ingevuld. Recentelijk werden door Rooftop Energy installaties in gebruik genomen bij Sweco, GGZ Drenthe, Akzo Nobel en het Decoratelier Nationaal Opera & Ballet. Deze nieuwe kredietfaciliteit zal onder meer gebruikt worden voor duurzame energie opwekking bij Arvato Bertelsmann, Friesland Campina en de gemeente Ede.

Leendert Florusse, directeur Rooftop Energy: “In ons streven om onze klanten in staat te stellen op een duurzame wijze in hun energievoorziening te voorzien is het belangrijk dat wij toegang houden tot voldoende financiering. Met deze nieuwe financieringsfaciliteiten kunnen wij bedrijven en instanties in staat stellen om hun CO₂-afdruk (footprint) te verminderen. De hoge investering en alle rompslomp eromheen weerhielden vele bedrijven en instanties ervan om de werkelijke stap te nemen naar verduurzaming. Deze financieringsfaciliteit stelt ons nog meer in staat om die drempel weg te nemen. Wij geloven er sterk in dat de toekomst vooral ligt in decentrale opwekking van energie. Wij zijn blij met het vertrouwen dat wij van een groeiend aantal klanten krijgen om hen niet alleen tijdens de realisatiefase maar ook met asset management volledig te ontzorgen.

Peter Borghstijn, senior specialist Utilities & Infrastructuur bij BNG Bank: “ Wij feliciteren Rooftop Energy met het afsluiten van de nieuwe kredietfaciliteit. BNG Bank ondersteunt Rooftop Energy graag bij de verdere uitrol van zonne-installaties op daken van zowel maatschappelijk vastgoed als MKB-bedrijven. Dergelijke financieringen passen uitstekend bij de strategische doelstelling van de bank om een substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland.”

Emile Peters, Investment Manager Nationaal Groenfonds: “Met een achtergestelde lening die is afgestemd op de projecten en op de lening van BNG, konden we het benodigde kapitaal ook deze keer weer aanvullen. Daarmee konden we het financieringspakket compleet maken en, samen met BNG Bank, Rooftop Energy een financieringsstructuur bieden die mee kan groeien met haar activiteiten.”