Bouw & Vastgoedsector; fundament voor nieuwe circulaire verdienmodellen

| Door IVVD

abn-amro-logoAls Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moeten duizenden kleine en grote bedrijven in de bouw- en vastgoedsector omschakelen naar een andere manier van werken, met andere verdienmodellen, stelt ABN AMRO in het vandaag verschenen rapport ‘Bouw & Vastgoed: morgen begint vandaag’. De bank ondersteunt bedrijven in de bouw en vastgoed die de stap naar een circulair businessmodel maken met kennis en nieuwe financieringsmodellen. Deze modellen zijn een onderdeel van ABN AMRO’s ambitie om in 2020 in alle sectoren vanuit minimaal 100 deals één miljard euro aan circulaire bedrijfsmiddelen te hebben gefinancierd waarmee één miljoen ton CO2-uitstoot wordt bespaard.

De nieuwe verdienmodellen die uit de circulaire economie voortkomen, zorgen voor grote verschuivingen in verschillende sectoren. De economische betekenis van de zakelijke dienstverlening en IT groeit explosief, terwijl die van tastbare activa geleidelijk kleiner wordt. Dit zorgt er ook voor dat een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’ op gang komt. ABN AMRO verwacht dat de opbrengsten van productverkoop teruglopen, terwijl leaseconstructies, betalen op basis van gebruik, output en aftersales services juist gaan bijdragen aan winstgevende groei. Dat heeft voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven gevolgen.

Gebouw als grondstoffenbank
De bouw- en vastgoedsector is een grootgebruiker van primaire grondstoffen: 40 procent van alle grondstoffen in Nederland wordt daar verbruikt. Ook is 40 procent van al het afval gerelateerd aan de bouw: zo’n 24 miljoen ton per jaar. In de circulaire economie moeten we dit anders gaan doen en zien. Want met een circulaire blik, zijn alle gebouwen in feite enorme opslagplaatsen van waardevolle materialen en grondstoffen. Zo worden gebouwen steeds vaker beschouwd als grondstoffenbank. In samenwerking met het bedrijfsleven zet de bouwsector zich in om circulaire ketens op te zetten. Recycling en hergebruik van bouwproducten biedt kansen, zowel bij het slopen als bij hergebruik in nieuwe projecten. Het biedt ook kansen voor waardeontwikkeling van gebouwen. Ook met verduurzaming van bestaande gebouwen is een wereld te winnen; momenteel verbruiken bestaande gebouwen ongeveer 40 procent van alle energie in Nederland en produceren dus een enorme hoeveelheid CO2. Dat kan ‘groener’.

Verschuiving naar ketenfinanciering
ABN AMRO financiert nu veelal op zichzelf staande (bouw)bedrijven, maar verwacht in de toekomst een verschuiving naar ketenfinancieringen. Hierbij is het noodzakelijk inzicht te hebben in nieuwe verdienmodellen en de financiële prestaties in de bouwketen. “Gebouweigenaren, gebruikers en projectontwikkelaars spelen samen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Alle partijen moeten gaan inspelen op een andere manier van bouwen en een andere beleving van architectuur: door de inzet van minder grondstoffen, tweedehands onderdelen en onbewerkte materialen. Door in gesprek te gaan met de ketenpartners in vastgoed en bouw gaat de transitie naar een circulaire economie een impuls krijgen. Hierin nemen we ons circulair paviljoen CIRCL als concreet voorbeeld en laten we zien hoe wij de circulaire economie een impuls hebben gegeven.”, zegt Petran van Heel, Sector Banker Bouw van ABN AMRO. “We kijken als bank welke financieringsmogelijkheden werken door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met onze kennis van financiële oplossingen en risicobeheer. Op deze manier stellen we onze klanten in de bouw- en vastgoedsector in staat de kansen van de circulaire economie te benutten.”