Bouwheerschap bij gemeente voor realisatie duurzame school

| Door Odette Koldewey

Aan de Avignonlaan in Eindhoven verrijst een nieuw en duurzaam schoolgebouw voor speciaal onderwijs. De gemeente heeft bij dit project de rol van bouwheer op zich genomen. Voor Eindhoven een mooie kans om zo circulair en duurzaam mogelijk te bouwen. Onlangs werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt.

Vanaf augustus 2021 krijgen 600 leerlingen van De Rungraaf en De Korenaer les in de nieuwe duurzame school. Het gebouw heeft een prijskaartje van 18,4 miljoen euro en wordt deels opgetrokken uit materialen van de gesloopte oude gebouwen van de voormalige school. Zo wordt het constructiestaal, kozijnen en oud isolatiemateriaal voor onder de vloeren hergebruikt. Maar ook minder voor de hand liggende materialen zoals balken, vlaggenmasten en prullenbakken krijgen in de nieuwe school een tweede leven.

Rol van bouwheer
John Antonise van gemeente Eindhoven is al jaren betrokken bij de bouwplannen voor de nieuwe school. Eerst vanuit de afdeling vastgoed, nu als projectmanager. Hij is blij met de rol van bouwheer voor de gemeente. ‘Die rol nemen we graag op ons. Het geeft ons de kans om een zo circulair en duurzaam mogelijk gebouw neer te zetten. Een gebouw dat er zeker voor de komende vijftig jaar zal staan.’

John Antonise en bouwkundig projectleider Leo Limbergen van de gemeente Eindhoven

Antonise: ‘De school wordt duurzaam verwarmd en gekoeld via luchtventilatie, er komt veel daglicht binnen en we gebruiken zo veel mogelijk duurzame materialen. Ook de nieuwe materialen die nodig zijn, zijn uitgezocht op duurzaamheid. Zo wordt er gekeken naar de herkomst van grondstoffen en hoe ze na hun levensduur weer gerecycled kunnen worden. Uiteindelijk is het resultaat straks een energieneutraal en gasloos pand.’

Speciale wensen
De wensen van de Aloysius Stichting, waar beide scholen onder vallen, zijn volgens Antonise zo veel mogelijk meegenomen in de plannen. ‘Het is juist bij de bouw van scholen belangrijk om vanuit de onderwijsvisie te denken. Als het gebouw klaar is, nemen zij de sleutels over en gaan erin werken. Dan moet het gebouw wel passen bij hun manier van lesgeven natuurlijk.’

Bij de nieuwbouw is onder andere rekening gehouden met de kinderen die er straks leskrijgen. In het speciaal onderwijs gelden nu eenmaal andere regels en normen. Zo zijn er speciale zones gemaakt voor de verschillende leeftijden. Voor projectleider Jos Vinders van de stichting Aloysius was dat een belangrijk uitgangspunt. ‘Er is bij de bouw rekening gehouden met deze groep leerlingen, zodat we de prikkels zo laag mogelijk houden. Zo zijn er kortere looproutes en meerdere ingangen voor de verschillende klassen. Ook worden er gescheiden pleinen gerealiseerd zodat de verschillende leeftijdsgroepen elkaar niet in de weg zitten.’

Het is straks aan de medewerkers van de scholen om ook duurzaam gedrag te laten zien. Daar worden ze door de gemeente in geadviseerd. Antonise: ‘Mooi om te zien hoe nu al ideeën ontstaan voor een leerlijn ‘groen’ in het voortgezet speciaal onderwijs en voor het betrekken van leerlingen bij de aanleg van het buitenterrein.’