Brandveiligheidseisen van zorginstellingen door TNO methodiek laagdrempelig te managen

| Door IVVD

Voor beheerders is het een hele uitdaging om alle gebouwen die in de beheerportefeuille vallen goed te overzien. De brandveiligheidseisen niet uit het oog verliezen is een belangrijk aandachtspunt. Een laagdrempelige aanpak hiervoor realiseren is een bekende uitdaging. “Dit aandachtspunt is door TNO herkend en erkend,” vertelt Andrew Koster, directeur van TBQ. “Daarom is door TNO samen met ISSO en Pro4All de oplossing Brandcheck ontwikkeld waarmee het op orde zijn van de brandveiligheid van (intra- en extramurale) zorginstellingen gemakkelijk getoetst en geborgd kan worden.”

“De behoefte komt mede vanuit het Ministerie van VWS en is veroorzaakt door een aantal incidenten met dodelijke slachtoffers bij branden in de gezondheidszorg,” licht Koster verder toe. “De minister is ter verantwoording geroepen en heeft toegezegd de brandveiligheid van zorginstellingen te verbeteren.” Dit kan door middel van Brandcheck waarmee beheerders, eigenaren of facility managers kunnen aantonen (compliance) dat een zorginstelling voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom brandveiligheid. Of zelfs een hoger ambitieniveau ermee nastreven.

TNO methodiek
TNO ontwikkelde het rekenmodel dat de kern vormt van Brandcheck. Dit model rekent alle bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en culturele maatregelen door op hun effectiviteit en risico’s. De uiteindelijke tool past goed in de digitalisering van de gebouwde omgeving. Naast dat de zorginstellingen efficiënt de zorgplicht kunnen aantonen, biedt de tool ook inzicht in de totale vastgoedportefeuille, en besparen ze met de digitale ondersteuning tijd op inspectie en uiteindelijk op de investeringskosten. Dit omdat men vanuit de risicobenadering een betere mix aan maatregelen neemt.

De beheerder en de medewerkers kunnen al lopend door het gebouw brandveiligheidsscans eenvoudig en snel uitvoeren. Ron Oorschot, mede directeur bij TBQ: “We zien al instellingen die meer dan 50% aan inspectiekosten besparen. Uit de scan volgt dan een score waarmee de beheerders zelf, maar ook hun directie, in één beeld kunnen zien welke aspecten aandacht nodig hebben en welke onderdelen meteen actie vereisen.” Hierdoor wordt het gemakkelijk om onderbouwd de compliance in een organisatie aan te tonen. Zie de Brandcheck demo op https://tbq.nl/producten/brandcheck/

“Om de brandveiligheid in onze woon-zorgcomplexen te borgen, zochten we een systeem dat niet alleen eenvoudig in gebruik is, maar ook past bij onze visie en aanpak,” Mark Bernard, veiligheidsadviseur bij zorgorganisatie Omring. “Natuurlijk willen wij aantonen dat we aan de gestelde eisen voldoen. Maar tegelijk vinden we het ook belangrijk om inzichtelijk te maken waar we over gelijkwaardige oplossingen beschikken. En laten zien dat we met onze aanpak het vereiste en gewenste veiligheidsniveau behalen.”

Ontruimcheck
Een ander punt dat bij zorginstellingen speelt is het aantoonbaar maken van het veilig kunnen vluchten bij brand (artikel 7.2 van het Bouwbesluit). Dräger heeft hiervoor een berekeningsmethodiek opgesteld en deze door TNO laten valideren. Hiermee kan op een eenvoudige wijze de ontruimingstijd van bijvoorbeeld een zorginstelling bepaald worden. TBQ zal deze tool in het najaar van 2019 lanceren.

Integrale aanpak kennisinstituten
Brandcheck is ontwikkeld door TBQ. TBQ is een initiatief van TNO en ISSO en vertaalt TNO-technologie naar innovatieve softwaretools en diensten voor inspectie, advies en beheer. Deze zijn verrijkt en versterkt met de praktische kennis van ISSO, kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek.

Voor meer informatie over de laagdrempelige aanpak van brandveiligheidseisen bij zorginstellingen neem contact op met Andrew Koster (06-53753476) of kijk op www.tbq.nl