Brochure voorzieningenplanning voortgezet onderwijs

| Door IVVD

Deze brochure van het ministerie van OCW beschrijft rollen en verantwoordelijkheden die gemeenten en provincies hebben bij de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs. Doel van deze brochure is de kennis bij gemeenten over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs te verbeteren.

De brochure bevat een overzicht van voorzieningenplanning en onderwerpen die daarmee samenhangen. Bijvoorbeeld verantwoordelijkheid van de gemeente voor openbaar onderwijs en huisvesting en het advies van de gemeente bij fusie.

Download ‘Rollen gemeente en provincie bij voorzieningenplanning en Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen voortgezet onderwijs’