Cirkelstad Brabant gaat circulair bouwen aanjagen

| Door IVVD

Circulair bouwen in Brabant versneld de standaard maken, dat is het doel van Cirkelstad Brabant. Om samenwerking en kennisdeling te stimuleren wordt een platform geboden aan vooruitstrevende publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval. Cirkelstad Brabant is daarmee de derde Cirkelstad regio in Nederland waar het circulaire gedachtegoed wordt aangejaagd.

De Mengfabriek in Den Bosch.

“In 2030 moeten we voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Een stevige ambitie. Vandaar dat het zaak is dat gemeenten daar ook daadwerkelijk op voorsorteren. We moeten er zo snel mogelijk mee aan de slag.” Aan het woord is Woud Jansen. Jansen is vorig jaar gestart als spinner van Cirkelstad Tilburg. Samen met de Provincie Brabant werkt hij aan een regionaal programma: Cirkelstad Brabant! Hierbij is de ambitie uitgesproken om op de schaal van Brabant een bouwprogramma op te tuigen waarin circulariteit een belangrijke rol speelt. Tijdens de Dutch Design Week van afgelopen oktober is het startschot gegeven van dit bijzondere traject.

Kennisdeling in communities
Binnen Cirkelstad Brabant wordt vanuit zes steden samengewerkt aan een programma om circulair bouwen aan te jagen. In Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Helmond, Breda, Oss én een fictieve stad Wasteworld, ontstaan communities die met informatie-uitwisseling en vooral concrete uitdagingen met elkaar aan de slag gaan. Binnen iedere stad jaagt een spinner regionaal de circulaire initiatieven aan en worden deze initiatieven door heel Brabant aan elkaar verbonden. In Cirkelstad Den Bosch wordt er gewerkt vanuit de Mengfabriek, een broedplaats en een living lab voor lokale en circulaire economie. Jansen: “Elk lid van de Cirkelstad doet een bijdrage aan de community en neemt een project mee. Zo is in Tilburg de ontwikkeling van het stadskantoor een concreet project dat we via Cirkelstad verder vormgegeven.”

Plannen uitrollen
De provincie heeft een ambitie uitgesproken. Jansen gaat nu, net als de andere spinners de plannen verder uitrollen. “We gaan inventariseren waar we in Brabant staan qua circulariteit. Daarna gaan we de plannen concretiseren en daarbij stellen we ook een bouwprogramma op. En ten slotte gaan we activeren: we begeleiden de uitrol van het bouwprogramma.”

Cirkelstad Brabant staat nog redelijk aan het begin van het traject. Het is daarmee een stuk minder ver dan bijvoorbeeld Cirkelstad MRA (Alkmaar, Amsterdam, Haarlemmermeer, Haarlem Kennemerland, Zaanstad) waar al gewerkt wordt aan concrete projecten. Toch verwacht Jansen dat de ontwikkelingen snel kunnen gaan. “Circulariteit is een transitielijn die we veel sneller oppakken dan de energietransitie. Het onderwerp spreekt meer aan en de bouw- en vastgoedsector pakt het sneller op. Zo komen er meer en meer pay-per-use concepten en wordt er bij bouwprojecten steeds vaker gebruik gemaakt van biobased producten. Niet zo gek als je bedenkt dat de prijzen van materialen de komende jaren onder druk komen te staan. En als we straks CO2-beprijzing gaan meenemen, dan wordt biobased bouwen of houtbouw nog veel aantrekkelijker.”

Synergie tussen circulair en energie
Jansen ziet bij veel gemeenten in de plannen steeds meer synergie ontstaan tussen de thema’s circulair en energie. “De publieke sector pakt dit goed op”, vindt Jansen. “Gemeenten maken beleid op deze nieuwe thema’s en dit beleid wordt ook echt vertaald naar een stuk inkoop van vastgoed. Ik vind wel dat mkb en de grote bedrijven nog meer mogen versnellen op innovatie. Daar ligt duidelijk nog een uitdaging waarin Cirkelstad Brabant een belangrijke rol kan vervullen.”

Kijk voor meer informatie op: Cirkelstad.nl