Crowdfunding voor integrale aanpak verduurzaming woningen door Ymere

| Door IVVD

greencrowd-400x200Voor woningcorporatie Ymere staat het licht op groen om te beginnen met het verduurzamen van minimaal 8500 huurwoningen door LED en zonnepanelen. Goed nieuws voor de huurders van Ymere, die hierdoor gegarandeerd kunnen besparen op hun energielasten. Bijzonder is dat dit ambitieuze project niet door Ymere zelf wordt uitgevoerd, maar door een zogenoemde Energy Service Company (ESCo). In deze constructie stelt Ymere haar daken beschikbaar aan haar dakpartners, die zelf voor de financiering van het project zorgen.

Nog niet eerder werd door een woningcorporatie op zo’n grote schaal gebruik gemaakt van een ESCo voor zonnepanelen en ledverlichting. In 2016 tekende Ymere hiertoe al een intentieovereenkomst met haar vaste dakpartners Klomp en Patina. Deze dakpartners onderhouden als co-makers de daken van Ymere. Zonspecialist LENS sloot aan en gezamenlijk werkten de partijen de plannen verder uit.

Meer dan alleen zonnepanelen
Bijzondere aandacht in die uitwerking gaat naar een integrale aanpak voor het energiegebruik van het Ymere vastgoed. Het gaat, kortom, om meer dan enkel zonnepanelen. Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer Ymere: “In complexen waar we zonnepanelen kunnen plaatsen, vervangen we ook meteen de oude verlichting in de gemeenschappelijke ruimte door energiezuinige LED-verlichting. Dit is meteen een mooi moment om in gesprek te gaan met onze huurders over hoe ze nog meer kunnen besparen op hun energielasten. Op die manier verbinden we betaalbaarheid van de totale woonlasten aan onze milieudoelstelling. Dit leidt veelal tot extra besparingen op de energielasten van de huurder.

Een doordacht plan, waar de BNG Bank haar vertrouwen in uitgesproken heeft. De komende jaren stelt de bank ruim € 26 miljoen beschikbaar aan de ESCo. Dit bedrag wordt nog aangevuld met leningen vanuit het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam, de crowdfundingsplatformen Zonnepanelendelen.nl en Greencrowd, en de ESCo-partners zelf. In totaal beschikt de ESCo de komende jaren over een investeringsruimte van € 35 miljoen.

Gebiedsgerichte uitrol
De ambitie is groot. Ymere wil uiteindelijk huurders in al haar regio’s in aanmerking laten komen voor zonnepanelen*. Dit betreft dus zowel de huurders van gestapelde woningen als van grondgebonden woningen. En ook Ymere zelf wordt klant bij de ESCo. De eigen kantoorpanden worden door de ESCo voorzien van LED en zonnepanelen.

Dory Louwerens (directeur Vastgoedbeheer Ymere): “Onze huurders wekken met zonnepanelen straks hun eigen energie op. Door een minder hoge energienota houden ze dus geld over. Ook het aanbrengen van Ledverlichting scheelt in de servicekosten. En dat past perfect binnen onze kerntaak: het zorgen voor betaalbare huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. Duurzaamheid is geen doel op zich , maar verbindt Ymere uitdrukkelijk met de betaalbaarheid voor de huurder. De grote inzet van onze Esco-partners, de gemeente Amsterdam en het positieve oordeel van BNG Bank geven me het vertrouwen dat deze innovatieve samenwerking een mooie stap vooruit is in onze ambitie om ons bezit te verduurzamen. ”

Edwin Klomp (directeur ESCo): “Wij zijn trots dat BNG Bank ook gelooft in de duurzaamheidsplannen. Er is hard aan gewerkt en Ymere toont lef met deze aanpak. Iedereen wordt hier beter van: de huurder bespaart en Ymere werkt aan haar milieudoelstellingen zonder op andere investeringen en kerntaken te hoeven besparen. Ja, ik zie de toekomst voor ESCo’s erg zonnig in.”

Pieter Oppermann (senior manager projectfinanciering BNG Bank): “Het was een uitdaging voor alle betrokken partijen om tot een projectstructuur te komen waarbij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden tussen de betrokkenen partijen (dakpartners, Ymere en financiers) in balans zijn. BNG Bank heeft hierop een passende financieringsoplossing aangeboden die de partners in staat stelt het verduurzamingsproject uit te voeren waarbij de grootste voordelen toekomen aan de huurders van Ymere. BNG Bank is trots om op deze manier als betrokken partner mee te werken aan de verduurzaming van Nederland.”

*Ymere is werkzaam in de metropoolregio Amsterdam en heeft woningen in de regio’s Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp.

Aanbod crowdfunders
De Energy Service Company (ESCo) Iederzon biedt de crowdfunders van Stichting Greencrowd de mogelijkheid om een aan de Bank Nederlandse Gemeenten achtergestelde lening beschikbaar te stellen aan Iederzon LED Nederland B.V. en Iederzon LED Amsterdam B.V.

Het betreft twee achtergestelde leningen met de volgende kenmerken:
• De hoofdsom van de achtergestelde leningen bedraagt € 95.000,- respectievelijk 75.000,-
• De looptijd van de achtergestelde lening bedraagt tien jaar.
• De rente bedraagt 4% (zegge: vier) procent per jaar.
• De achtergestelde lening wordt in tien jaarlijkse termijnen van € 9.500,- afgelost.
• Rente en aflossing wordt jaarlijks achteraf betaald.

Beide projecten kunt u vinden op onze website of via de volgende links:
https://greencrowd.nl/project/iederzon-nederland
https://greencrowd.nl/project/iederzon-amsterdam