Waardegestuurd Assetmanagement

volgens de nieuwe norm NEN 8026

23 april

IVVD, De Bilt

1 dag

Live training

795,-

6 PE-Punten

Inschrijven
  • CEDEO gecertificeerd
  • Trainers NEN 8026
  • Casussen uit uw praktijk
  • 10% collega-korting
  • Algemeen
  • Programma
  • Trainers
  • Praktische informatie & investering
Algemeen

Vastgoedorganisaties willen structureel sturen op strategie en beleid. Maar hoe doe je dat als je als organisatie te maken hebt met een stapeling van eisen? De nieuwe norm voor assetmanagement NEN 8026 is ontwikkeld om hier handvatten voor te bieden en werkt volgens het principe van waardegestuurd assetmanagement met duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden.

 

Waarden kunnen bijvoorbeeld “veiligheid”, “gebruikskwaliteit” en “gezondheid” zijn, maar er zijn vele keuzes voor waarden die gemaakt kunnen worden, zoals “klimaatneutraal”, “circulariteit” en meer. Met NEN 8026 vertaalt u uw organisatiedoelen naar waarden en bewaakt deze. U maakt zo heldere afwegingen, werkt gestandaardiseerd en transparant. U heeft zo een instrument waarmee u kunt sturen en meebewegen op steeds veranderende omstandigheden en vastgoedeisen.

 

De nieuwe norm NEN 8026 is gebaseerd op “best practices” binnen vele vastgoedorganisaties en bevat een gemeenschappelijke terminologie. De gekozen waarden geven aan wat de organisatie belangrijk vindt en waar op wordt gestuurd. Zo zijn de gekozen waarden richtinggevend voor assetmanagementplannen, instandhoudingseisen en – concepten. De norm NEN 8026 is begin december officieel geïntroduceerd.

 

1-daagse training Waardegestuurd Assetmanagement

 

Met de NEN 8026 bepaalt u vanuit de strategie de voor uw vastgoedorganisatie belangrijke waarden. Met het waardekompas wat hiermee ontstaat bepaalt u en stuurt u op de instandhoudingseisen van uw assets. Essentieel voor het waardegestuurd in stand houden van uw assets is het adequaat verbinden van het bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen uw organisatie.

 

Tijdens deze ééndaagse training leert u wat de NEN8026 inhoudt en hoe u de methodiek vanuit strategisch niveau toepast om richting te geven aan het tactische niveau. Aan de hand van overzichtelijke schema’s en praktijkvoorbeelden leert u hoe u waardegestuurd assetmanagement kunt implementeren in uw organisatie en wat dit voor uw organisatie oplevert.

 

Het is een interactieve training met alle ruimte om kennis, ervaring en inzichten met elkaar te delen. Het is ook een unieke training omdat uw trainers mede aan de wieg stonden van de NEN 8026.

 

 

Voor wie?

 

Deze training is speciaal ontwikkeld voor het seniormanagement van een vastgoed- of serviceorganisatie, voor portefeuille- en assetmanagers, voor beleidsmedewerkers en facilitair managers. In het algemeen voor professionals die werken op strategisch- en tactisch niveau bij publiek maatschappelijk vastgoedorganisaties die de omslag willen maken naar waardegestuurd assetmanagement.

 

Ook voor leden van een bestuurscollege of raad van bestuur biedt deze training inzicht om uw vastgoedorganisatie vanuit bestuurlijk niveau en organisatiedoelen te besturen en te monitoren.

 

Resultaat

 

Na afronding van deze training weet u wat de norm NEN 8026 inhoudt en wat de toepassing van de methode voor uw organisatie oplevert. U kunt een eigen visie formuleren op de toegevoegde waarde van waardegestuurd assetmanagement en heeft de handvatten en praktische kennis om in uw organisatie met de NEN8026 aan de slag te gaan.

 


 

De norm NEN 8026: methodiek voor het waardegestuurd in standhouden van assets in de gebouwde omgeving is begin december officieel geïntroduceerd in Nederland.

Programma

Deze cursus geeft u op een interactieve wijze inzicht in de essentie en werkwijze van de normmethodiek. Dit inzicht helpt u bij de ontwikkeling of optimalisering van de visie en kijk op assetmanagement voor de eigen organisatie.

 

De training bestaat uit twee delen:

  1.  Uitleg van de achtergrond, de essentie en werkwijze van assetmanagement en de methodiek NEN 8026.
  2.  Praktische toepassingsmogelijkheden om vanuit strategisch niveau aan de slag te gaan met het geven van richting aan de vastgoedorganisatie op tactisch niveau.

 

Onderwerpen

 

Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 

* De essentie en werkwijze van de methodiek NEN 8026:

o   Organisatiedoel en context.

o   Gemeenschappelijke taal / definities.

o   De assetmanagementorganisatie en -doelstellingen.

 

* Ambities van uw organisatie vertalen naar kwantitatieve doelstellingen:

o   Vertaling vanuit de strategie naar waarden.

o   Het waardekompas, het definiëren en het belang van waarden.

 

* Benodigde sturingsinformatie en data op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Trainers

 

Johan Smit

 

Principal Consultant bij Helix Advies B.V.

 

Johan is als rapporteur betrokken bij het tot stand komen van de NEN 8026. Is specialist en docent in de methodiek NEN 2767 Conditiemeting, toepassing in meerjaren instandhoudingsplannen en prestatiecontracten. Daarnaast is hij adviseur voor het implementeren van de methodiek bij vastgoed regieorganisaties en het prestatiegericht outsourcen van de instandhoudingsactiviteiten.

Kees Rezelman

 

Partner en adviseur bij ptg advies B.V.

 

Kees adviseert onderwijsorganisaties op het gebied van campusstrategie, strategische huisvestings- en vastgoedplannen. Met vele jaren ervaring binnen Berenschot adviseert hij ook vastgoedorganisaties over bedrijfsvoering. Het adviseren over assetmanagement en implementeren van NEN 8026 heeft na de publicatie van deze methodiek een grote vlucht gekregen.

Praktische informatie & investering

Datum & tijd

23 april 2024
Programma van 10.00 – 17.00 uur

 

Locatie

IVVD Studio/Opleidingscentrum
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

 

CEDEO-accreditatie

Deelname aan deze training is geaccrediteerd voor 6 PE-punten. Na afloop van de training ontvangt u hiervan een certificaat.

 

Investering

Uw investering voor deze training is € 795,- excl.Btw.

 

Collega-korting

Neemt u samen met een collega deel aan deze masterclass, dan ontvangt u beiden 10% korting.