De duurzaamste parkeergarage van Nederland

| Door Odette Koldewey

In City, aan de rand van het vernieuwde stadscentrum van Nieuwegein, komt straks een parkeervoorziening die circulair is gebouwd, energie levert én bijdraagt aan de biodiversiteit.

De binnenstad van Nieuwegein is volop in ontwikkeling. Er wordt fors bijgebouwd en er komt meer ruimte voor groen. Met een modern knooppunt voor tram en bus wordt de centrumfunctie versterkt. Hoewel de gemeente bezoekers van City stimuleert om lopend, fietsend of met het openbaar vervoer te komen en zorgt voor verbeterde loop- en fietsroutes, is er toch een extra parkeergarage nodig: Parkeergarage Zuid.

‘De komende jaren groeit de stad’, aldus wethouder Mobiliteit Ellie Eggengoor. ‘In City alleen al komen meer dan 2.100 nieuwe woningen. Dat vraagt om meer parkeermogelijkheden om de stad, ook tijdens piekmomenten, leefbaar en bereikbaar te houden.’ Bij duurzaamheid denk je volgens haar niet direct aan het bouwen van een parkeergarage. Toch wil de gemeente de meest groene en duurzame parkeergarage in Nederland bouwen.

Geen richtlijnen
Voor parkeergarages ontbreekt het aan beoordelingsrichtlijnen, meetvoorschriften c.q. criteria waarmee de duurzaamheid uit te drukken is. De gemeente heeft in het Programma van Eisen een duidelijke aanzet gegeven voor waarderingscriteria. Uitgangspunt is dat de gemeente in alle proces- en projectfasen de hoogste niveaus van duurzaamheid, beschermen van de omgeving en milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen voor haar werkzaamheden, vastgoed (parkeergarage) en installaties ontwerpt, aanbesteedt, realiseert, beheert en exploiteert. Ook oplossingen en toepassingen die een efficiënter gebruik van de parkeer-, verkeer- c.q. verblijfsruimte aanmoedigen of die de parkeervraag verminderen, zijn belangrijke elementen.

Losmaakbaarheid en hergebruik na het einde van de levensduur zijn bijvoorbeeld belangrijke voorwaarden in het Programma van Eisen. Het gebruik van biobased materialen levert extra punten op. En toekomstbestendigheid is belangrijk: de garage moet dusdanig ontworpen zijn dat het mogelijk is de omvang op- en af te schalen of andere functies in te passen.

Stepping stone
Ook moest het ontwerp natuurinclusief zijn en positief bijdragen aan de natuurwaarden en biodiversiteit van de directe omgeving, hebben natuurlijke maatregelen de voorkeur boven technische en moet er actief gezocht worden naar een optimale groenblauwe inrichting van het daarvoor geschikte dakoppervlak. De overgangen van het parkeergebouw naar de stedenbouwkundige, landschappelijke omgeving en naar de openbare ruimte moeten expliciet bijdragen aan de groene beleving, biodiversiteit en het tegengaan van hittestress.

De nieuwe parkeergarage ligt naast het grote stadspark Oudegein en moet als stepping stone fungeren voor vogels en andere dieren. Alle bouwobjecten in City worden natuurinclusief ontworpen, zodat het groen en de ecologie van het park wordt uitgebreid naar de binnenstad.

Ballast Nedam Parking won de inschrijving voor de nieuwe parkeergarage, mede door de visie op duurzaamheid en leefbaarheid. Dankzij een gevel met hout en planten gaat de parkeergarage CO2 opslaan en een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit. De parkeervoorziening gaat netto energie opleveren in plaats van gebruiken. In het bouwteam onderzoeken Ballast Nedam en de gemeente Nieuwegein bovendien de optimale kansen van herbruikbaarheid, zodat de garage een nog hogere duurzaamheidsfactor krijgt.

Visitekaartje
De parkeergarage komt naast het Zuidstedeviaduct nabij het St. Antonius ziekenhuis en krijgt ruim 550 parkeerplekken. Daarvan zijn 237 plekken bestemd voor toekomstige bewoners van nieuwbouwproject CityPromenade. Het ontwerp is in handen van Ballast Nedam Parking en architectpartner wUrck. Architect Oriol Casas van wUrck: ‘Een parkeergarage is vaak het eerste contact met een stad. Het ontwerp van Parkeergarage Zuid is een weerspiegeling van de ambities van gemeente Nieuwegein voor City. Een voorbeeld van hoogwaardige architectuur waar duurzaamheid, circulariteit en natuurinclusiviteit de kern vormen. Een nieuw visitekaartje voor de bezoekers van de binnenstad.’

Als het ontwerp voor Parkeergarage Zuid klaar is, zijn ook de kosten bekend. De bouw van de parkeergarage kan beginnen als de gemeenteraad instemt met de kosten voor de bouw. Dit besluit wordt verwacht in maart 2023.