Demonstratieproject buurtbatterij Rijsenhout

| Door IVVD

plaatsing_buurtbatterijIn Haarlemmermeer start Tegenstroom met een uniek demonstratieproject waarbij ze mensen willen helpen energie te besparen. Tegelijk wil Tegenstroom hiermee onderzoeken hoe we het beste om kunnen gaan met zonnestroom die steeds vaker door mensen zelf wordt opgewekt.

35 Bewoners die wonen in Rijsenhout, in de buurt van de buurtbatterij (T-kruising Lijzijde/Schipperskade) doen mee. Ze hebben allemaal zonnepanelen van Tegenstroom op hun dak. De stroom die ze zelf opwekken, maar niet gelijk gebruiken wordt opgeslagen in de buurtbatterij. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de eigen stroom. De buurtbatterij is geplaatst op 16 februari. De aansluiting op de huizen van de deelnemers gebeurt over enkele maanden.

Naast decentrale opslag, helpen we de deelnemers ook met het besparen van energie. Daarvoor krijgen de bewoners die meedoen een energiemanager die ‘Lyv Dash’ heet. ‘Lyv Dash’ helpt om bewuster om te gaan met je energie doordat je inzicht krijgt in je eigen opwek en verbruik. De meeste energiemanagementsystemen maken alleen elektriciteitsgebruik inzichtelijk. Met ‘Lyv Dash’ krijg je ook inzicht in gebruik van gas, water én je eigen opwek met zonnepanelen.

Het lokaal opslaan van zonnestroom in de ‘buurtbatterij’ doen we om lokale opwekking goed te regelen. Een buurtbatterij is een centrale batterij in de wijk. Hiermee wordt zelf opgewekte energie, die niet direct wordt gebruikt, centraal in de buurt opgeslagen. Op een later moment kan je die energie er weer uit halen. Hierdoor maken deelnemers maximaal gebruik van eigen energie.

De buurtbatterij is geplaatst door netbeheerder Liander. Liander is verantwoordelijk voor het elektriciteitsnetwerk. Dat is gemaakt om elektriciteit te leveren aan huizen en niet voor het terug leveren van grote hoeveelheden zelf opgewekte stroom. Dat is nu nog geen probleem, maar als we nóg meer zelf gaan opwekken (en dat willen we!), kan het elektriciteitsnet overbelast raken. Daarom willen we nu proberen of we zonnestroom lokaal kunnen opslaan in een batterij in de buurt om het elektriciteitsnet te ontlasten. Liander gaat ook berekenen of dat goedkoper is dan nieuwe kabels neerleggen. Een buurtbatterij kan helpen het elektriciteitsnet betaalbaar te houden.

Later in 2017 wordt het project uitgebreid. 500 mensen kunnen dan meedoen met Lyv-energiemanagement en 50 huizen zullen worden uitgerust met een batterij voor energieopslag in huis.