DGWN en elk® tekenen samenwerkingsovereenkomst voor verduurzamen woningen

| Door IVVD

elk-geengedoe-400x200Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen (DGWN) gaat langdurige samenwerking aan voor het verduurzamen en opwaarderen van haar woningen.

Woningbouwvereniging DGWN richt zich op het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan kwetsbare bewonersgroepen in de vier kernen Haaften, Hellouw, Tuil en Waardenburg. DGWN heeft gekozen voor het stapsgewijs verduurzamen van haar bezit de komende jaren. De eerste stap omvat het verduurzamen van 392 woningen en het opwaarderen (en verduurzamen) van 84 woningen. Samen met ketenpartner elk® gaat ze deze opgave realiseren. Daarvoor ondertekenden de partijen een unieke samenwerkingsovereenkomst.

Selectietraject
Onderhoudsbedrijf elk® is via een zorgvuldig selectietraject gekozen. Een open wijze van communiceren met bewoners en opdrachtgever vormden belangrijke selectiecriteria. Tijdens de selectie zijn vier leveranciers teruggebracht naar één. elk® is een expert op het gebied van verduurzaming van woningen. Uitstekend in staat tot het adviseren, ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.

Betaalbaar en beschikbaar
DGWN heeft als belangrijk doel voor de komende jaren het betaalbaar en beschikbaar houden van de woningen voor haar doelgroep. Dit betekent dat naast energiebesparende maatregelen de kwaliteit en het wooncomfort van de woningen ook opgewaardeerd zal gaan worden. Piet Huijsman, voorzitter van het bestuur van DGWN: “We willen zorgen voor gezonde, veilige en betaalbare woningen voor onze huurders. Dat betekent dat we in de toekomst een aanzienlijk deel van onze woningvoorraad gaan verbeteren. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd in een periode van circa 8 jaar worden uitgevoerd. Om hiermee ervaring op te doen en een samenwerking met een uitvoerende partij gestalte te geven is er voor gekozen om de woningen voor de periode 2018 t/m 2020 als vertrekpunt te nemen.”