Eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport uitgereikt aan Ed Nijpels

| Door IVVD

Nationaal-trendrapport-warmtenettenDeze week is het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport uitgereikt aan Ed Nijpels, voorzitter van de SER Borgingscommissie Energieakkoord. Het trendrapport laat zien hoe Nederland er nu voor staat op het gebied van warmtenetten, de huidige omvang ervan en het vermoede potentieel.

Nederlandse energiesysteem gaat de komende jaren drastisch veranderen: Nederland wordt aardgasloos en duurzaam. Dat gaat grote veranderingen meebrengen, het vertrouwde aardgas wordt vervangen door andere warmte-opties zoals bijvoorbeeld all-electric (warmtepompen) en warmtenetten.

Nationaal Warmte Trendrapport
Het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport is bedoeld voor politici, beleidsmakers en marktpartijen die actief op zoek zijn naar de verduurzaming van de bestaande- en nieuwbouw, utiliteit en industrie. De kansen die kleine- en grote warmtenetten bieden voor de verduurzaming zijn immers nog relatief onbekend bij veel stakeholders.

Dit Nationaal Warmtenet Trendrapport maakt bekend dat Nederland meer dan 230 warmtenetten heeft, in nagenoeg alle 35 grootste gemeenten. Deze warmtenetten bedienen 317.000 huishoudelijke klanten (bijna 5 % van het aantal woningen) en leveren daarnaast warmte aan kantoren, winkels, industrie en glastuinbouw. De sector heeft op dit moment een omzet van meer dan 600 miljoen euro. De sector verwacht als gevolg van het klimaatbeleid en de uitfasering van aardgas een sterke groei. Het trendrapport laat zien dat de potentie duurzame warmte ruim voldoende is om de totale Nederlandse warmtevraag te verduurzamen middels warmtenetten. Naast biomassa en WKO, zal met name de toepassing van geothermie zorgen voor een verduurzaming van de warmtevraag. Warmtenetten worden een integraal onderdeel van het energiesysteem, waarbij overtollige elektriciteit net als in Denemarken zal worden omgezet in warmte. De sector verwacht in het kort een groei van het aantal warmtenetten (en aansluitingen), met name in stedelijk gebied, en de verduurzaming van de bronnen van de warmtenetten.

Nationaal-trendrapport-warmtenetten-2

Transparante afweging
Er is consensus dat deze transitie onder leiding van met name gemeenten lokaal zal worden vormgegeven met betrokkenheid van alle stakeholders waaronder woningeigenaren en huurders. Een transparante afweging van de verschillende opties voor verduurzaming van de warmtevraag is daarbij cruciaal. Het trendrapport bevat ook verschillende visies op vragen als hoe de kosten voor de warmtenetten moeten worden gesocialiseerd om zo een gelijk speelveld te creëren, en of het warmtenet open moet zijn en wat daar dan precies mee bedoeld wordt. Denemarken laat tenslotte zien dat dergelijke vraagstukken niet relevant zijn als de prijs voor fossiel maar hoog genoeg wordt gemaakt, als onderdeel van een consistent, nationaal energiebeleid. Klanten gaan dan zelf op zoek naar het goedkoper en duurzamer alternatief.

Het Nationaal Warmtenet Trendrapport is een initiatief van Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend. Het Trendrapport is kosteloos te downloaden van de website: www.warmtenettrendrapport.nl