Energiebesparingsverkenner nu onderdeel woningtaxaties

| Door IVVD

energiebesparingsverkenner-400x217Het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT) neemt de Energiebesparingsverkenner van RVO.nl op in zijn taxatierapporten. De uitkomsten van de Energiebesparingsverkenner komen per 1 april als bijlage bij het taxatierapport.

De Energiebesparingsverkenner is een online rekenmodule met maatregelen voor verbetering van het energielabel of de Energie-Index, verhogen van het wooncomfort en verlagen van de energierekening. Met de contantewaarde-berekening geeft de verkenner inzicht in de besparingen op lange termijn. Ook bevat het rapport maatregelen voor energieneutraal en aardgasvrij wonen.

Energiebesparende maatregelen
Onder bepaalde voorwaarden mogen huizenkopers energiebesparende maatregelen via de hypotheek financieren. Zij kunnen een bedrag tot maximaal 106% van de waarde van de woning lenen, in plaats van 100% bij overige hypotheekleningen. Het Model Taxatierapport Woonruimte 2018, dat taxateurs per 1 april gebruiken, voegt de resultaten uit de Energiebesparingsverkenner standaard bij het taxatierapport als een woningeigenaar duurzaamheidsmaatregelen wil nemen.

Vraag uit de markt
Volgens André Schots, voorzitter van de Expertcommissie Wonen van de NRVT, is er veel vraag naar handvatten voor verduurzaming van woningen. “Duurzaamheid is een maatschappelijk thema. De politiek stuurt op verduurzaming van de woningvoorraad in Nederland. Kopers willen inzicht in energiebesparende maatregelen en de te verwachten besparing. Banken zijn bereid extra financiering te verschaffen, maar hebben houvast nodig. Het nieuwe Model Taxatierapport helpt deze partijen daarbij.”

Duurzaamheid de norm
Volgens Gerco van den Berg, Programmamanager Woningmarkt bij makelaars- en taxateursvereniging NVM, is duurzaamheid de komende jaren “key-item” op de woningmarkt. “Verduurzaamde woningen worden de norm. Makelaars en taxateurs moeten zich daarin gaan specialiseren. De Energiebesparingsverkenner is daarom een belangrijke toevoeging aan het taxatierapport.”