Enschede investeert 420 miljoen in schoolgebouwen

| Door Odette Koldewey

Enschede heeft onlangs het vernieuwde Integraal Huisvestingsplan (IHP) gepresenteerd. In dit IHP met daarin een investeringsplan voor de komende 30 jaar staat beschreven hoe de verouderde scholenvoorraad in Enschede weer up-to-date is te krijgen.

In Enschede ligt nu een investeringsplan klaar van ongeveer 420 miljoen euro. Daar betalen schoolbesturen 8% aan mee omdat ze allen naar nul op de meter gaan. Zij kunnen in het IHP, dat voor vier jaar is vastgelegd met een doorkijk naar 16 jaar, hun onderhoudsinvestering uitfaseren en die middelen beschikbaar stellen voor vervangende nieuwbouw of renovatie op hetzelfde niveau. Energieneutraliteit en onderwijskundige kwaliteit zijn twee belangrijke criteria in het IHP. Het geld is geregeld in de gemeentelijke programmabegroting van vier jaar.

Enorme uitdaging
Enschede staat voor een enorme uitdaging waar het de schoolgebouwen betreft. Een kleine 70% is namelijk 40 jaar of ouder en dus hoognodig aan vervanging of renovatie toe. Het vastgoed & facilitair bedrijf van de gemeente Enschede heeft daarom de afgelopen jaren samen met een flink aantal schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs gewerkt aan een goed doortimmerd IHP. Het resultaat is een breed gedragen IHP waarin strategische kwaliteit voor kwantiteit gaat.

Beleidsrijk IHP
Gemeente, schoolbesturen en andere betrokkenen hebben samen de belangrijkste uitgangspunten en doelen voor het IHP geformuleerd: zaken op het gebied van gewenste kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid, gezondheid en de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid. Alle betrokken partijen zijn daarbij over hun eigen grenzen en belangen gestapt om een breed gedragen en beleidsrijk IHP te ontwikkelen.

Structurele oplossing
Ook de betrokken schoolbesturen zijn blij met het resultaat dat er nu ligt. Dat er een IHP moest komen was volgens alle partijen hoognodig. Veel Enschedese schoolgebouwen zijn namelijk niet duurzaam, niet goed geventileerd en hebben in veel gevallen een slecht binnenklimaat. Het was de hoogste tijd om het scholenbestand structureel, beleidsmatig en grondig aan te pakken.

Colette Steenbergen, beleidsadviseur Huisvesting en Facilitaire zaken bij Stichting Attendiz met 6 scholen in Enschede: ‘Onze locaties voldoen niet meer aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Komende periode vindt er onderzoek plaats hoe dit te verbeteren; via renovatie of nieuwbouw. In beide gevallen geldt dat er een gebouw opgeleverd moet worden dat energieneutraal (ENG) is.’

Naast functionaliteit is de exploitatie van het gerenoveerde of nieuwe gebouw een belangrijk aspect waar Steenbergen naar kijkt bij de beoordeling van de alternatieven.

Gedragen ambitie
Om een goed beeld te krijgen van wat een schoolgebouw kost dat aan alle eisen voldoet, zocht de gemeente Enschede ondersteuning van HEVO. Met behulp van dit advies- en managementbureau werd becijferd wat de gemeente nodig heeft aan financiën. Het college van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad zijn na overleg akkoord gegaan met de opgestelde plannen. De komende tijd wordt gewerkt aan een logische prioritering van de plannen, daarna kan met de uitvoering aan de slag worden gegaan.