Erasmus MC krijgt de sleutel van het nieuwe ziekenhuis

| Door IVVD

erasmus-MC-400x250Na twintig jaar voorbereiding en ruim acht jaar bouwen krijgt het Erasmus MC op 5 december de sleutel van het nieuwe ziekenhuis. De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC draagt het ziekenhuis, een ontwerp van EGM architecten, officieel over aan de Raad van Bestuur van het Erasmus MC door middel van de ondertekening van het proces-verbaal van oplevering.

De Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC, rondt met de overdracht een van de grootste bouwprojecten van Nederland af. Trots overheerst dan ook, nu de voltooiing van het grootste universitair medisch centrum van Nederland nabij is.

“Het nieuwe ziekenhuis is binnen de tijd én binnen budget gebouwd. Dat is op zich al een unicum in deze tijd. En dit reusachtige project moest in het hartje van de stad worden gebouwd. Dat vroeg om een strakke organisatie, planning en aansturing. Maar vooral om een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Bouwen doe je immers samen. Dit heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogwaardig gebouw met veel complexe techniek. Door alle medewerkers is een topprestatie geleverd,” zegt Fred Reurings, projectdirecteur van de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC.

Maarten Huisman, hoofddirectievoerder namens EGM, bevestigt dit. “Jarenlang hebben wij gebouwd naast het ziekenhuis, dat volledig in bedrijf was. De patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek konden gewoon doorgaan. Goede onderlinge afstemming en communicatie met alle betrokken partijen was cruciaal om het nieuwe ziekenhuis op te kunnen leveren. We hebben mee mogen bouwen aan de ambities van het Erasmus MC en hebben daarmee met elkaar jarenlang Champions League gespeeld.”

Het Erasmus MC gaat na 5 december hard aan het werk om de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis verder voor te bereiden. De verhuizing wordt in mei 2018 verwacht. Het gebouw dient nog verder te worden ingericht en de zorgprofessionals moeten nog worden getraind. Een nieuw gebouw betekent immers opnieuw de weg leren kennen. Het nieuwe gebouw brengt bovendien vele nieuwe werkwijzen met zich mee.

Voorzitter Raad van Bestuur Ernst Kuipers weet echter één ding zeker: “Na mei 2018 staat hier in het hart van Rotterdam hèt universitair medisch centrum van de 21e eeuw. Innovatief, duurzaam en ingericht volgens de voorwaarden van een healing environment. Met veel daglicht, groen en een warme inrichting, gericht op het verminderen van stress bij een ziekenhuisbezoek.

“De geboden zorg, faciliteiten en emotionele ondersteuning zijn afgestemd op de waarden, voorkeuren en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Patiënten voeren hier samen met hun artsen en ander zorgverleners de regie over hun ziekte en gezondheid. Zorgprofessionals kunnen zich hier verder ontplooien in een state of the art omgeving.”

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.