ESCO zorgt voor zonnepanelen en led bij 8500 huurwoningen Ymere

| Door IVVD

zonnepanelenVoor woningcorporatie Ymere staat het licht op groen om te beginnen met het verduurzamen van minimaal 8500 huurwoningen door LED en zonnepanelen. Goed nieuws voor de huurders van Ymere, die hierdoor gegarandeerd kunnen besparen op hun energielasten. Bijzonder is dat dit ambitieuze project niet door Ymere zelf wordt uitgevoerd, maar door een zogenoemde Energy Service Company (ESCo). In deze constructie stelt Ymere haar daken beschikbaar aan haar dakpartners, die zelf voor de financiering van het project zorgen. Vanmiddag gaf de BNG Bank zijn fiat op de plannen.

Nog niet eerder werd door een woningcorporatie op zo’n grote schaal gebruik gemaakt van een ESCo voor zonnepanelen en ledverlichting. In 2016 tekende Ymere hiertoe al een intentieovereenkomst met haar vaste dakpartners Klomp en Patina. Deze dakpartners onderhouden als co-makers de daken van Ymere. Zonspecialist LENS sloot aan en gezamenlijk werkten de partijen de plannen verder uit.

Meer dan alleen zonnepanelen
Bijzondere aandacht in die uitwerking gaat naar een integrale aanpak voor het energiegebruik van het Ymere vastgoed. Het gaat, kortom, om meer dan enkel zonnepanelen. Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer Ymere: “In complexen waar we zonnepanelen kunnen plaatsen, vervangen we ook meteen de oude verlichting in de gemeenschappelijke ruimte door energiezuinige LED-verlichting. Dit is meteen een mooi moment om in gesprek te gaan met onze huurders over hoe ze nog meer kunnen besparen op hun energielasten. Op die manier verbinden we betaalbaarheid van de totale woonlasten aan onze milieudoelstelling. Dit leidt veelal tot extra besparingen op de energielasten van de huurder.

Een doordacht plan, waar de BNG Bank nu haar vertrouwen in uitgesproken heeft. De komende jaren stelt de bank ruim € 26 miljoen beschikbaar aan de ESCo. Dit bedrag wordt nog aangevuld met leningen vanuit het duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam, de crowdfundingsplatformen Zonnepanelendelen.nl en Greencrowd, en de ESCo-partners zelf. In totaal beschikt de ESCo de komende jaren over een investeringsruimte van € 35 miljoen.

Gegarandeerd besparen
Met de goedkeuring van BNG Bank, kan op 1 september 2017 gestart worden met het beschikbaar stellen van zonnepanelen aan de huurders van Ymere en het ‘verledden’ van de gemeenschappelijke ruimte in appartementencomplexen. Huurders die kiezen voor het huren van zonnepanelen sluiten daarvoor een contract af met de ESCo. Niet Ymere, maar de ESCo blijft eigenaar van de geplaatste zonnepanelen. Om de financiële besparing voor huurders in de komende 20 jaar zeker te stellen, heeft Ymere wel een voorwaarde gesteld aan de ESCo: iedere Ymere-huurder die kiest voor zonnepanelen moet daardoor gegarandeerd besparen op de energiekosten. Om deze garantie waar te maken, wordt onder andere een reservefonds opgezet door Ymere en de ESCo-partners.

Edwin Klomp, directeur ESCo: “wij zijn blij met deze innovatieve aanpak, waarin wij de ruimte -en de uitdaging- krijgen te doen waar we goed in zijn: het goed en effectief in de markt zetten van zonnepanelen. Zo werken we gezamenlijk aan duurzaamheid, dragen we bij aan het milieu én aan betaalbaar wonen, ieder vanuit onze eigen kracht.”

Gebiedsgerichte uitrol
De ambitie is groot. Ymere wil uiteindelijk huurders in al haar regio’s in aanmerking laten komen voor zonnepanelen*. Dit betreft dus zowel de huurders van gestapelde woningen als van grondgebonden woningen. En ook Ymere zelf wordt klant bij de ESCo. De eigen kantoorpanden worden door de ESCo voorzien van LED en zonnepanelen.

Om de logistieke uitdaging, die aan deze ambitie ten grondslag ligt het hoofd te bieden, is gekozen voor een gebiedsgerichte uitrol. Klomp: “We beginnen gericht met een aantal projecten en niet overal gelijk, bewust, om het vooral goed te kunnen doen en lang vol te kunnen houden. Het leveren van kwaliteit en het nakomen van de afspraken tussen ESCo, Ymere en de huurders staat voorop. Maar ons doel gaan we halen. Zoveel mogelijk woningen van Ymere van zonne-energie voorzien!

Dory Louwerens (directeur Vastgoedbeheer Ymere): “Onze huurders wekken met zonnepanelen straks hun eigen energie op. Door een minder hoge energienota houden ze dus geld over. Ook het aanbrengen van Ledverlichting scheelt in de servicekosten. En dat past perfect binnen onze kerntaak: het zorgen voor betaalbare huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. Duurzaamheid is geen doel op zich , maar verbindt Ymere uitdrukkelijk met de betaalbaarheid voor de huurder. De grote inzet van onze Esco-partners, de gemeente Amsterdam en het positieve oordeel van BNG Bank geven me het vertrouwen dat deze innovatieve samenwerking een mooie stap vooruit is in onze ambitie om ons bezit te verduurzamen. ”

Edwin Klomp (directeur ESCo): “Wij zijn trots dat BNG Bank ook gelooft in de duurzaamheidsplannen. Er is hard aan gewerkt en Ymere toont lef met deze aanpak. Iedereen wordt hier beter van: de huurder bespaart en Ymere werkt aan haar milieudoelstellingen zonder op andere investeringen en kerntaken te hoeven besparen. Ja, ik zie de toekomst voor ESCo’s erg zonnig in.”

Pieter Oppermann (senior manager projectfinanciering BNG Bank): “Het was een uitdaging voor alle betrokken partijen om tot een projectstructuur te komen waarbij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden tussen de betrokkenen partijen (dakpartners, Ymere en financiers) in balans zijn. BNG Bank heeft hierop een passende financieringsoplossing aangeboden die de dakpartners in staat stelt het verduurzamingsproject uit te voeren waarbij de grootste voordelen toekomen aan de huurders van Ymere. BNG Bank is trots om op deze manier als betrokken partner mee te werken aan de verduurzaming van Nederland.”

*Ymere is werkzaam in de metropoolregio Amsterdam en heeft woningen in de regio’s Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp.