EY Montesquieu: Optimalisatie van asset- en liabilitymanagement

| Door IVVD

Corporaties hebben anno 2018 te maken met snelwijzigende wet- en regelgeving met grote impact op de woningportefeuille en de financiële huishouding. Daar bovenop komt een forse nieuwbouw- en verduurzamingsopgave. Hoe geef je invulling aan deze uitdagingen, houd je integraal overzicht van bestaande en nieuwe initiatieven én houd je de maatschappelijke doelen voor ogen? Een gesprek met Justus Temme van EY Montesquieu.

“Het overzien van de samenhang van de verschillende deelgebieden wordt steeds complexer, mede door de toegenomen hoeveelheid data en randvoorwaarden,” begint Justus. “De bedrijfsvoering moet op tal van terreinen meer geïntegreerd worden. Daarin is veel winst te behalen door asset- en liability-management als één geheel te benaderen.”

EY Montesquieu- Optimalisatie van asset- en liabilitymanagementPortefeuillemanagement en financiële kennis geïntegreerd
De combinatie van strategisch portefeuillemanagement en financiële kennis heeft geleid tot EY Realm. Justus: “Corporaties kunnen hiermee hun optimale vastgoed- en financieringsportefeuille bepalen nadat uitgangspunten en randvoorwaarden zijn vastgesteld. Deze oplossing gebruikt softwaretechnologie die zich buiten de woningcorporatiesector al heeft bewezen. De unieke sectorkennis van EY Montesquieu – gecombineerd met deze innovatieve software – biedt mogelijkheden die tot voor kort onmogelijk waren in de sector!”

EY Realm voor sneller en beter beslissen
Tijdens CorporatiePlein vertelt EY Montesquieu meer over haar product EY Realm. Justus: “EY Realm is een expert service met beslissingsondersteunende software: het optimaliseert de geïntegreerde vastgoed- en leningenportefeuille op basis van de streefportefeuille en diverse KPI’s. EY introduceert hiermee een unieke oplossing voor corporaties voor het nemen van de beste integrale beslissingen voor de realisatie van de optimale vastgoed- en leningenportefeuille. Zowel asset- als financieel managers beschikken hiermee over gedeeld inzicht in de optimale portefeuillekeuzes die zonder dit inzicht vaak niet voor de hand liggen. Ze kunnen zo uiteindelijk beter plannen en veel geld besparen, omdat ze betere beslissingen kunnen nemen ten aanzien van de asset-tactieken en de financiering daarvan.”

EY Montesquieu is op CorporatiePlein te vinden op stand 38