Gelijke tarieven voor sport, cultuur en welzijn

| Door IVVD

Gelijke monniken, gelijk kappen. Nijkerk trekt de tarieven voor sport, cultuur en welzijn in de gemeente gelijk. Het is niet meer te achterhalen hoe deze tarieven zijn opgebouwd.

De gemeente Nijkerk neemt de stap om de tarieven voor sport, cultuur en welzijn binnen de gemeente gelijk te trekken onder het motto van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’.

Het college wil met een voorstel aan de gemeenteraad een eind maken aan de huidige ongelijkheid. Er worden nu nog verschillende tarieven gehanteerd voor gebruik, recht van opstal en erfpacht. Vaak is niet meer te achterhalen hoe deze tarieven zijn opgebouwd of hoe deze historisch zijn gegroeid. Met het nieuwe voorstel wordt afstand gedaan van de historische afspraken.

Het nieuwe stelsel is geen bezuiniging. Per saldo blijft voor de verenigingen hetzelfde budget beschikbaar. De gemeente is verplicht een redelijke termijn in acht te nemen als het gaat om de aanpassing van de regels. Ontvangers van subsidie moeten in staat zijn maatregelen te treffen om de gevolgen op te heffen. Dat maakt dat een overgangsregeling wordt voorgesteld voor alle verenigingen die er meer dan duizend euro per jaar op achteruit gaan.

Bron: Stad Nijkerk