Gemeente Bergen gaat zelf energie opwekken

| Door IVVD

Een groot zonnepark verrijst de komende jaren in het Limburgse Bergen. Met een oppervlak van 444 hectare, waarvan 265 hectare aan zonnevelden wordt Energielandgoed Wells Meer het grootste zonnepark van Nederland. De Limburgse gemeente heeft onlangs het Masterplan voor het energielandgoed goedgekeurd en dus komen de plannen in een stroomversnelling.

Het energielandgoed – dat ten oosten van het Nationaal Park De Maasduinen komt te liggen – bestaat niet alleen uit 265 hectare aan zonnevelden, maar herbergt bij de oplevering ook windmolens en 175 hectare (nieuwe) natuur. “Het gaat hier echt om een integrale gebiedsontwikkeling”, stelt projectmanager Arno Derks. “We gaan niet alleen voor energieopwekking, maar bieden met het park ook natuur, recreatie en educatie. Zo zorgen we ervoor dat er iets achterblijft wat optelt.”

Groen licht voor Masterplan
In december 2019 gaf de gemeenteraad van Bergen groen licht voor het Masterplan Energielandgoed Wells Meer. Het komende jaar moet de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen evenals de vergunningaanvraag. Bestuurlijk projectleider Ellen Arts: “In december 2020 kan het bestemmingsplan definitief worden vastgesteld waarna de aanleg van het zonnepark in 2022 kan beginnen. Het zal daarna enkele jaren duren voor we het park operationeel hebben.”

De realisatie van het Energielandgoed Wells Meer speelt een belangrijke rol in het gemeentelijke programma VerduurSAMEN 2030. Derks: “De gemeente Bergen heeft zich tot doel gesteld om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Er is binnen onze gemeente met 13.000 inwoners echter te weinig dakoppervlakte beschikbaar om genoeg energie op te wekken om de gestelde doelstelling te behalen. Energieopwekking op grote schaal is daarom hard nodig.” Met de realisatie van het Energielandgoed Wells Meer wordt straks volgens Derks in één keer minimaal 50 procent van de doelstelling behaald. Hiermee hoopt Bergen de eerste energieonafhankelijke gemeente van Limburg worden.

Park van én voor gemeenschap
Het zonnepark moet volgens Derks en Arts echt een park worden van én voor de gemeenschap. “Draagvlak is bij dit soort projecten heel belangrijk”, stelt Arts. “Vandaar dat we meteen vanaf het begin alle omwonenden bij de plannen betrokken hebben.” Volgens Arts leven er wel zorgen en vragen bij de omwonenden, maar is er ook opvallend veel begrip. “Iedereen beseft dat we meer moeten doen als we energieonafhankelijk willen worden.”

Het energielandgoed biedt straks niet alleen ruimte aan duurzame energieopwekking, maar ook aan natuur, educatie en recreatie. Zo wordt het park toegankelijk voor bezoekers via wandel- en fietsroutes en komt er een bezoekerscentrum dat als startpunt kan dienen voor een bezoek aan het energielandgoed. “Daarnaast komt er op het terrein ook een innovatieboulevard waar geëxperimenteerd kan worden met bijvoorbeeld kweken onder zonnepanelen. We zijn voornemens dit met Brightlands Campus op te pakken”, vertelt Derks. “Een interessante ontwikkeling. Wij zijn heel benieuwd wat dit betekent voor de businesscase.”