Gemeente Hengelo al het gemeentelijk vastgoed naar label A

| Door IVVD

De gemeente Hengelo (Ov) wil dat binnen 3 jaar al het strategische vastgoed energielabel A krijgt, zoals wijkgebouwen, gymzalen en sporthallen. Het gaat om tweederde van het vastgoed; een derde deel heeft al een A-label. Het college vraagt aan de gemeenteraad om een krediet van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

De grootste winst is te halen in isolerende werkzaamheden, zoals het isoleren van buitenwanden, daken en vloeren en daarnaast het vervangen van verlichting door LED-verlichting.

Besparing
Het doel van het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen is niet alleen lagere energielasten, maar vooral het verminderen van de CO2 uitstoot. De uitstoot van broeikasgas (CO2) vormt een steeds groter probleem voor onze leefomgeving. Door te streven naar klimaatneutrale gebouwen, maakt de gemeente zich klaar voor de toekomst.

Onderhoud
De verduurzaming volgt de meerjarenonderhoudsplanning; een dak wordt pas geïsoleerd als het dak vervangen wordt of enkele jaren eerder. Een dak van twee jaar oud wordt dus niet vervangen om te isoleren. De gemeente is al begonnen om de verlichting te vervangen voor Led-verlichting, zoals de sporthallen Veldwijk, Weusthag en Hasseler Es en in Parkeergarage De Beurs.

1,5 miljoen
De kosten van de werkzaamheden bedragen naar verwachting 1,5 miljoen euro. Dit krediet wordt gedekt uit het geld dat via de kadernota beschikbaar is gesteld. Het beschikbare geld voor verduurzaming kan, waar nodig, aangevuld worden met het geld dat vrijkomt door gerealiseerde energiebesparingen.